Ολοκληρωμένο

Update a website

Update and fix structure issues in a current website and fix major responsiveness issues in other devices: phones and tablets.

Ικανότητες: Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Διαχείριση Ιστοσελίδων, WordPress

Περισσότερα: edit my website online, how to update website using ftp, how to update a website using dreamweaver, update website content automatically, how to update a website using wordpress, website update services, easy way to update website content, website update software, website update minor changes, website update video, website update rental, drupal easy website build, easy website update, alibaba website build, website update job

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Dubai, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #14405584

Ανατέθηκε στον:

mandalsaubhik

We can easily handle these. When most of the freelancers break their head with coding, we will still on a smooth ride to deliver you the proper requirements.

$50 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.9

17 freelancers are bidding on average $89 for this job

$235 USD σε 1 μέρα
(486 Αξιολογήσεις)
8.9
graphicaa

Hello, Let us assist in this, Please send a message to me with the existing website link, after we discuss more & decide the action plan. Thanks, Sathies Relevant Skills and Experience php Proposed Milestones $100 US Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(456 Αξιολογήσεις)
8.5
$58 USD σε 1 μέρα
(563 Αξιολογήσεις)
8.5
aqualeafitsolpl

Willing to work Relevant Skills and Experience Interested Proposed Milestones $176 USD - Milestone

$176 USD σε 0 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.0
emizentech

Dear Client, Greetings!! I am glad to submit a proposal for your Project. I have been engaged with Web Development and Web Designing. I have 5+ year experience with WordPress Development and Web Designing. Περισσότερα

$298 USD σε 3 μέρες
(440 Αξιολογήσεις)
7.8
Techizer

Greeting!!!!! With the reference of your description I would like to inform you that we are the most eligible freelancer to discuss this project with you. We are proficient in wordpress platform and have com Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(133 Αξιολογήσεις)
7.8
gautam07

Hi, I am ready to start [login to view URL] provide me link of current website Relevant Skills and Experience html/css,wordpress,php/mysql Proposed Milestones $82 USD - final payment Please open chat so we can discuss.

$82 USD σε 0 μέρες
(474 Αξιολογήσεις)
7.6
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: i am very confident to complete this job on h Περισσότερα

$47 USD σε 1 μέρα
(105 Αξιολογήσεις)
7.1
vyasrohan

Hello Sir, I can able to solve all your issue. Please let me know more about it. Relevant Skills and Experience I am having more than five years of experience in wordpress. Proposed Milestones $47 USD - Bug Fix Ple Περισσότερα

$47 USD σε 3 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
7.2
$25 USD σε 1 μέρα
(65 Αξιολογήσεις)
7.0
njain0131

PLEASE SHARE THE URL AND THE ISSUES!!! Relevant Skills and Experience php,wp,js,jq,html,css Proposed Milestones $47 USD - resolve issue upfront Please tell the exact issue and on what platform is the site built? Ple Περισσότερα

$47 USD σε 2 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.5
rishabh58

Hii, I have read project details very well. I do have more than 8 year experience in web development. I can finish this project within deadline with quality of work. Relevant Skills and Experience HTML, CSS, PHP Prop Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.1
YamenS

Hello Update your wordpress websites and fix all issues after or caused by the update. Supporting RTL websites. Relevant Skills and Experience Highly expert in: - WordPress, WooCommerce, membership websites, subscript Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.6
MuzammilVersian

I am expert in Responsive web design Relevant Skills and Experience Twitter Bootstrap, Responsive design, CSS Proposed Milestones $47 USD - Responsive issues

$47 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
abhi143u11

I can fix

$30 USD σε 2 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.2
$40 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.0