Ολοκληρωμένο

Update a website

Ανατέθηκε στον/στην:

mandalsaubhik

We can easily handle these. When most of the freelancers break their head with coding, we will still on a smooth ride to deliver you the proper requirements.

$50 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.9

17 freelancers are bidding on average $89 for this job

$235 USD σε 1 μέρα
(486 Αξιολογήσεις)
8.9
graphicaa

Hello, Let us assist in this, Please send a message to me with the existing website link, after we discuss more & decide the action plan. Thanks, Sathies Relevant Skills and Experience php Proposed Milestones $100 US Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(456 Αξιολογήσεις)
8.5
$58 USD σε 1 μέρα
(563 Αξιολογήσεις)
8.5
aqualeafitsolpl

Willing to work Relevant Skills and Experience Interested Proposed Milestones $176 USD - Milestone

$176 USD σε 0 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.0
emizentech

Dear Client, Greetings!! I am glad to submit a proposal for your Project. I have been engaged with Web Development and Web Designing. I have 5+ year experience with WordPress Development and Web Designing. Περισσότερα

$298 USD σε 3 μέρες
(440 Αξιολογήσεις)
7.8
Techizer

Greeting!!!!! With the reference of your description I would like to inform you that we are the most eligible freelancer to discuss this project with you. We are proficient in wordpress platform and have com Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(133 Αξιολογήσεις)
7.8
gautam07

Hi, I am ready to start [url removed, login to view] provide me link of current website Relevant Skills and Experience html/css,wordpress,php/mysql Proposed Milestones $82 USD - final payment Please open chat so we can discuss.

$82 USD σε 0 μέρες
(474 Αξιολογήσεις)
7.6
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: i am very confident to complete this job on h Περισσότερα

$47 USD σε 1 μέρα
(105 Αξιολογήσεις)
7.1
vyasrohan

Hello Sir, I can able to solve all your issue. Please let me know more about it. Relevant Skills and Experience I am having more than five years of experience in wordpress. Proposed Milestones $47 USD - Bug Fix Ple Περισσότερα

$47 USD σε 3 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
7.2
$25 USD σε 1 μέρα
(65 Αξιολογήσεις)
7.0
njain0131

PLEASE SHARE THE URL AND THE ISSUES!!! Relevant Skills and Experience php,wp,js,jq,html,css Proposed Milestones $47 USD - resolve issue upfront Please tell the exact issue and on what platform is the site built? Ple Περισσότερα

$47 USD σε 2 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.5
rishabh58

Hii, I have read project details very well. I do have more than 8 year experience in web development. I can finish this project within deadline with quality of work. Relevant Skills and Experience HTML, CSS, PHP Prop Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.1
YamenS

Hello Update your wordpress websites and fix all issues after or caused by the update. Supporting RTL websites. Relevant Skills and Experience Highly expert in: - WordPress, WooCommerce, membership websites, subscript Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.6
MuzammilVersian

I am expert in Responsive web design Relevant Skills and Experience Twitter Bootstrap, Responsive design, CSS Proposed Milestones $47 USD - Responsive issues

$47 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
abhi143u11

I can fix

$30 USD σε 2 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.2
$40 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.0