Κλειστό

Membership Area for existing Wordpress site

31 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $159 γι' αυτή τη δουλειά

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here http://www.a2design.biz/portfolio_ Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
8.4
tomydeveloper

Hello, We have have 8+ years experienced of web design and webdevelopment with 20+ team of experts. Please open chat for more discussion. Please check our latest portfolio: - 1. http://www.transforma.com.au/ 2. ht Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
7.7
maxpl

Hi, Im web developer from Poland, I have 5+ years of experience in webdesign/ development, WordPress, OperCart, E-commerce, obile Development, SEO and I have done number of projects. I can handle project indep Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.7
$172 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.3
abstractsoftweb

Hello There, HOPE ARE YPU DOING WELL ..!! Project Analyst: I have evaluated your Initial business requirements and we would love to be part of this esteemed project especially as we have developed top notch webs Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
$155 USD σε 0 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.0
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 6 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.7
webdesigncanada

Hi There, Warm Regards and thanks for reviewing our proposal. We are pleased to say that we will complete your project as per your requirement. Please allow us to have Quick discussion so, that we can guide Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.3
shashankkani

Hi, I have great working experience with Designing & developing. I will provide you unlimited revision. I am always available on freelancer I will give you update regarding your project after every two hours d Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.2
$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.5
sayootech

Hello , Greeting of the day!! “Please give concern to our portfolios as they fit as per your description.” “Regarding to Web development ” Our expert areas: Website Design, PHP, wordpress, ecommerce, mage Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.6
caroldata

Hi, As you are looking to develop a Membership Area for existing Wordpress site so I am glad to inform you that we are an Indian Based ISO Certified 9001 : 2008 registered Pvt. Ltd. Software Company working with 8 Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered promp Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.7
johanmak

Hi, completely understand your project. I'm talented web developer and web designer with over than 5 years of experience in different directions web designing and web programming. some of my previous work: ht Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.4
curiosityweb

I am new on this platform but have a ability to do the any task in a few times because I have excellent experience in Wordpress. I believe my abilities would be perfect for your venture. I can finish this job within th Περισσότερα

$61 USD σε 1 μέρα
(66 Αξιολογήσεις)
5.1
DevsKing

Hi I am DevsKing from Bangladesh. I am a wordpress web developer. I know HTML, HTML 5, CSS ,CSS3, Woocommerce , Wordpress, Adobe Photoshop & Javascript. Here is my practice links - (1) http://evergreenbd.net/portfolio Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
4.7
admk80

Hi Dear I assure you would face no problem in terms of timeline, response and deliverance of high quality work. Let me give you a brief overview of what I have done in the past and how could I serve your desired lev Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.6
crazyhunter

Dear client, Thank you for such a great opportunity. Your job posting has caught my attention requiring the skills of WordPress development and I am keenly considering your job post. I have excellent experience in Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.5
idesignwork

Hi, I just read the job description and would like to chat with you to understand your requirement that you want in the site. I have good skills in web designing and development. Sample of sites I designed and d Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4