Κλειστό

Hire a Website Designer

I am looking for a CSS and web designer to customize website templates within my proprietary web building software. Excellent written english skills are required, as you will have to write a description for each website.

Ικανότητες: CSS, Αγγλική Γραμματική, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: website hire designer cheap australian, website animation designer for hire, joomla website designer for hire, hire freelance designer website, hire developer designer website uk, hire designer website template template monster, hire dedicated designer website templates, hire a designer website, wedding website designer to hire, website designer for hire, vet sharepoint website designer for hire nj, sprite designer contract hire, designer website modern elegant, programmer designer website malang, online shirt designer website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) bridgewater, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12019271

54 freelancers are bidding on average $451 for this job

A2Design

Hello, We can certainly customize the template features according to your needs. Since normally it is hard to say from the first glance how long it would take - we charge such projects on hourly basis ($20 per hour Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
8.4
leadconcept

I would be happy to assign you experienced Website Designer but what kind of website design related work you have? Few Website design work by our team: [login to view URL] [login to view URL] http://nbc-se Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
8.3
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through your job description and would like to convey you that we are the best match for this task as we are expertise team of prolific Website Development/ Designing Ninja wo Περισσότερα

$773 USD σε 14 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
8.1
Eidentity

Hi , **WORDPRESS MASTERS follow WORDPRESS STANDARDS** -We work only on Wordpress CMS hence we specialize in it. Known for our quality service & great support. Our site will be SEO optimized & high on quality of design. Περισσότερα

$350 USD σε 10 μέρες
(187 Αξιολογήσεις)
7.8
alifinteractive

Dear client, Thank you for allowing me to post bid on your project. We have an expert team of professional blog, web application, responsive and mobile website developers in [login to view URL] have many satisfied clients Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.3
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

$618 USD σε 16 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.9
aarvtech

Hello there, Greetings!! I have read your job details of " website design" I am very much comfortable in doing this job as i have experience of +6 years in relative field. A) Expertise:UI/UX Designer, HTML Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.9
bhardwaj786

Hii There, Thanks for sharing your project requirement! After having analyzed your project requirements, I have understood that you are looking for a designer . I have expert level of knowledge in HTML5 , CSS Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
7.1
nittilegupta

Hello, Thank you very much for sharing your requirement for a website designer. I have good command over designing with expert hands in Adobe Illustrator, HTML5, CSS3, responsive and BootStrap designs. I have delive Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.5
kulization

Hi, I'm a self-taught UI / UX designer, dedicated to nurturing my creative talents and applying them to clients' work. I am passionate about my work, and prefer to work alone, which is why I do not outsource or hir Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.7
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.2
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.5
armasum

Hello, I have experiences with making many professional websites so far and have skills to complete your website with great look & quality. Since now i have developed around 250+ websites with my web programming Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.5
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) Also let me tell you that we are a group of experts Full St Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.0
retheeshwork

Hi, I am Retheesh and i have more than 7 yrs of exp and can very well do your project as per the project description given. Portfolio: [login to view URL] Completed projects: http://ww Περισσότερα

$500 USD σε 12 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.4
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i Περισσότερα

$258 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.3
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.9
maverik902

hi, i will work on your project, I specializes in graphics design and web development, lets discuss it further , shall we?

$250 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.7
asait1192

Hello Sir/Madam, I am Asait from Skynet Global System ,Gujarat. We have team of inhouse team of 15 developers and we have delivered 200 projects within 1.5 year of time span. My Skills: - - >Design : PSD to HTM Περισσότερα

$277 USD σε 15 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.6
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here https://www.freelancer.com/u/eyenetindia.html to see my previous work and feedbac Περισσότερα

$251 USD σε 4 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.7