Κλειστό

Help me register a .com/ar website

9 freelancers are bidding on average $17 for this job

$30 USD σε 4 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
krishan725

We have unique processes that allow us to offer superior value in terms of creativity, quality, speed, and price. We are a Team with 15+ highly skilled Designer and Developer with over 4+ years of experience on : PH Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
elliotwebdesign

Client: Feel free to contact me for further info or to discuss the project. Skype: “elliotwebdesign”. Work will be done with live links; therefore you will be able to see the progress at anytime. I work full Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.0
mechegaray

Hello Friend how are you? I am delighted to be able to work with you, as you say it is necessary to register domain names through Argentineans and also that they must have an approved tax level for such purposes. I Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
MoldaviteDesigns

someone outside Argentina can also do it

$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.1
ricardocastroarg

I am from Argentina and I dedicate myself to web design, I can help you easily with your project. I have over 5 years experience in wordpress and ecommerce stores,

$15 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mysaket0013

A proposal has not yet been provided

$11 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gacanepa

Hi! Thank you for inviting me to bid on this project. A couple of questions: - Since it seems you're based on the US, I assume you don't have a level 3 fiscal key to register the domain under your name. Am I correct? Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
flyingpatagonia

I could do the job

$20 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0