Ολοκληρωμένο

Create toolbar on my website

Ανατέθηκε στον:

Interzone1

hello there. i can get your work done using some bootstrap css and html. kindly contact me for more info

$30 SGD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.0

18 freelancers are bidding on average $40 for this job

maxsmith8

Hello there, I am interested, lets discuss with details. looking forward to hear from you soon. Thanks & Regards, Rahul

$31 SGD σε 1 μέρα
(117 Αξιολογήσεις)
7.6
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

$77 SGD σε 7 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.9
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

$113 SGD σε 2 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.9
umesh655

Hello, Greetings of the day! Being a web developer I would like to make a difference in by accepting challenges. I am an experienced PHP Developer with a real passion for Development, working on a number of new a Περισσότερα

$40 SGD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
5.4
programmernabeel

Dear Sir, Hope you are doing well today, I have read your project description, i am willing to do this task for you. i have done similar work before and got a good review. - I ll complete all of your require Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
sancitysofttouch

Hi, Having read your requirements carefully, I became quite sure that I can accomplish the task within the time limits, reporting you at any time you prefer and keep myself updating. Having over 6+ years experie Περισσότερα

$41 SGD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
pankaj91

Hello, We are interested to work with you, as we have expertise in Responsive Web Design, WordPress Plugin Development and Customization. Recent HTML/SCSS work: [login to view URL] Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.1
fastqualitywork1

Hi there Greetings!! I have seen your requirements and I can surely create a toggle filter bar as per need. I am ready to start the work right NOW. Thank You Best Regards Akira

$30 SGD σε 0 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.4
overtservices

Hello, OvertServices is one of the experienced and most creative custom graphic designing, web designing and development team. With a team of in-house, great quality and dedicated designers and developers working arou Περισσότερα

$30 SGD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.4
businessecotech

Dear Sir, We can create a toolbar for your site if you would like to give the opportunity to us. We will assure you that the project will be done effectively. You may take a look some of our sites: www.121.241.21 Περισσότερα

$30 SGD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
nivasoftvietnam

My hourly rate is ONLY $5 per hour = $40 per day (for 8 working hours).“Trial 30% your work before, pay later” is my work principle. We have a production warranty in 12 months if there are errors from what we made Can Περισσότερα

$56 SGD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
progressive2016

Please note that we “Progressive Technology & Business Solution Pvt. Ltd “is a reputed IT Services Company in India, having huge infrastructure to handle all type of projects with very competitive prices & minimum time Περισσότερα

$51 SGD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
$27 SGD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
sohamwebsolution

Hello Sir, I have read out the work description carefully and looking forward to start working on it. Why you should hire me: I have expertise in PHP and all it supportive languages like jQuery, AJAX, HTML5 Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.4
cnswebtech

Dear Employer, We are in the field of web developing since 2009. All of my clients believe in my work because I provide to my dear clients a cost-effective and high-value services. If you hire me for this job, I ass Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ArthurYan

Greetings to my dear Job Poster I'm a php( laravel, codeigniter, yii) developer with most of works are on Wordpress, Magento and Laravel. For evaluating my jobs and ensuring that I am the expert that you were looki Περισσότερα

$35 SGD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ManiAeigs

this is a fairly simple and straightforward job. I need to keep my fuel up while I am learning my web design and development and you need something fast. I say it's a fair deal! In case you are wondering, I have desi Περισσότερα

$46 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mubbarikali

I can do this very well. I do my work with 100% accuracy. Please read Reviews of my previous clients. ... I am a full time freelancer and have no other job of any kind. I really want to build a serious career on this Περισσότερα

$13 SGD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0