Κλειστό

Convert a Template to a Website

92 freelancers are bidding on average €170 for this job

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

€264 EUR σε 2 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
8.4
graphicaa

I am analysing & preparing reply to you & will send details with in 10 minutes ---------------------- Greetings, This is GOPAL for STALLIONi, Now, I am available for live chat. If you are convenient - now we can Περισσότερα

€263 EUR σε 10 μέρες
(400 Αξιολογήσεις)
8.3
inspirad

Hi, I am interested in this website development project. Please provide your requirements. I am ready to start and available here to discuss more with your project. Come to chat with me. Check my projects: http Περισσότερα

€200 EUR σε 8 μέρες
(548 Αξιολογήσεις)
8.0
narmadatech

HI there,Thanks for sharing your post. Could you please share the template that you wish to build a website by looking at?? I have huge experience in building website by looking at templates and I can easily enca Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
7.8
webcourage

Yes, I am the perfect one for your important project. Please check my freelancer profile for portfolio and work reviews. I read the project description properly, and I can start your important project right away if you Περισσότερα

€194 EUR σε 3 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
7.7
linuxfreak1985

Hi, Sir I have fully read your project description and may i ask few questions about design / backend functionality part of the website? Mentioned below is my Past Portfolio /******* Laravel Applications Websites Περισσότερα

€222 EUR σε 3 μέρες
(511 Αξιολογήσεις)
7.9
eplanetsoftindia

We can create this website for you at very low cost as we have a team of experienced designers and developers. We want to have long term relations with our clients that's why working at very good prices. Hope you will Περισσότερα

€150 EUR σε 5 μέρες
(282 Αξιολογήσεις)
7.5
gautam07

Hi, I am ready to start work,will convert your template to functional [login to view URL] open chat so we can discuss in detail. Thanks Gautam

€155 EUR σε 3 μέρες
(538 Αξιολογήσεις)
7.7
conceptsview

HI, Please check some completed projects, then you can easily understand my work ability & quality. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] https://greenlightin Περισσότερα

€172 EUR σε 3 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
7.5
StdioRelations

======WORDPRESS EXPERTS HERE ===== Hello Sir , we can create an attractive and innovative designs upto your expectations . We have 5+ years of experience in developing websites with different technologies and assure y Περισσότερα

€168 EUR σε 4 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
7.2
Alex1x23

Hello Sir/Mam, We have an experienced team of developers and designer for your project. Our motive is to satisfy you 100% while doing the project and also help you after delivering the work. Please have a look of our Περισσότερα

€200 EUR σε 9 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
7.3
Champian

Please share more details about the functionality you want in app I have gone through project description, but I would like to discuss to clear my understanding of requirements. Please PM me so we can discuss the Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.2
bestworkontime9

Hi there..!! I have gone through your requirement and I am ready to work on this project. First have a look at our previous Website work samples: ============================================= http://nisekocl Περισσότερα

€147 EUR σε 3 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.9
posspooja

Hello, I am an PHP Developer with more than 7 years of experience and shall get this done in about 1 days' time. Let me know if you have any doubts / queries about my expertise, will be more than happy to addre Περισσότερα

€157 EUR σε 1 μέρα
(107 Αξιολογήσεις)
7.3
aarvtech

Hi, Hope you are in the best spiririts!! I am expert in HTML,CSS,PHP,Wordpress, Wordpress theme development, plugin development, Wordpress API's and wordpress e-commerce sites. I can design or customize any ty Περισσότερα

€144 EUR σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.0
gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Περισσότερα

€190 EUR σε 7 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
7.5
€222 EUR σε 5 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
6.8
fennel

Hi Please let me know what kind of template you have. I have good exp. and can deliver the work. Please have a look my below profile and review and give an opportunity to discuss with you and work: Total Exp. 8 Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.8
jayprihar69

Hello Mate, Hope you are doing well !! I will provide you the best quality and 100% responsive work on your website. I have carefully read your job description and it seems I would be the perfect match for this job. Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.5
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

€155 EUR σε 2 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.9