Ακυρώθηκε

Convert a Template to a Website

31 freelancers are bidding on average €151 for this job

michale21

Hello sir/Ma'am, Greetings from Votive Technologies!! We have good experience team of Core PHP, PHP frameworks, PHP- CMS's, PHP - Ecommerce, Mysql, Responsive Web Designs, Ajax, jquery, JavaScript, JSON, Photosho Περισσότερα

€299 EUR σε 10 μέρες
(307 Αξιολογήσεις)
8.4
royprosenjit1015

Hello, Please send us more details regarding the template. Will do the site exactly, how you want it to look like. Delivering our clients' project accurately and on time is our super specialty. You will get Περισσότερα

€189 EUR σε 5 μέρες
(551 Αξιολογήσεις)
8.0
€200 EUR σε 5 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
6.8
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.3
€250 EUR σε 7 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
6.4
jayprihar69

Hello Mate, Hope you are doing well !! I have carefully read your job description and it seems I would be the perfect match for this job. We can start the work at the moment , I will surely provide you the best q Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.5
tulsirana14

Hi, can u please discuss in details so that we can let you know the best time frame and cost :) we always work for client satisfaction so please initiate chat as soon as possible :) Thank you Tulsi

€155 EUR σε 7 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.3
lss007

Hello Can we do quick chat right now so that we can discuss the project briefly? I am ready to discuss with you. Here is the some of my best links which i have designed and front-end develop in past years. * Περισσότερα

€146 EUR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.8
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relations Περισσότερα

€144 EUR σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
5.7
suniljoshi151

Hi, I can start work on your project immediately once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 7+ years in web designing & development with good experience in following sk Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.4
seemasit

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati Περισσότερα

€144 EUR σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.6
mninfotech2

Hi there , i will make the same as you need also provide you the complete admin panel so from there you are able to manage your complete website like add product, text, image , video , delete product , update and all Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
supersuntech

Hello Employer First of all this is not a auto-generated bid. I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
laxaar

Hi there, Thank you for sharing your requirement. We are a team of technocrats having 8+ years of experience in Web and Mobile design plus development. Talking about our expertise, we possess very good expertise Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
graphicworld13

Hi, Please give me opportunity to work with you I have expertise in PHP, CMS, wordpress, website design and development. I can build website for you as you mentioned in description.. I have done number of Περισσότερα

€155 EUR σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

€200 EUR σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.7
bharatchhabra13

Dear Hiring Manager, I am very interested in your respective job post.I am working as a freelancer from last 6+ years and have extended knowledge of web designing, webdevelopments, mobile apps or online and my worki Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
stylishwebtech

We are 5 plus year exp in web field. Will finish this quickly with standard clean code within 1 day.

€166 EUR σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.1
usamashahid94

Greetings, This is to acknowledge the above proposal. We have expertise in responsive websites, CSS Based Layouts with w3c validation. We have a team of seasoned IT Professionals with expertise in Wordpress Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
serpwizard

I am very good in this task. Have completed 200+ PSD to HTML conversion and looking forward to your HTML requirement. The HTML conversion will be Mobile friendly using HTML 5 and Latest CSS coding. We are ready to s Περισσότερα

€111 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
2.8