Κλειστό

Build a Website

43 freelancers are bidding on average ₱6398 for this job

thetechie13

Hi There, 1) What are your requirements ? 2) Which functionality do you require ? 3) Do you have any sort of project specification document ? 4) Please send us more information. We are expert in web development w Περισσότερα

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(421 Αξιολογήσεις)
8.9
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

₱11111 PHP σε 3 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
8.0
Alex1x23

Hello Sir/Mam, We have an experienced team of developers and designer for your project. Our motive is to satisfy you 100% while doing the project and also help you after delivering the work. Please have a look of our Περισσότερα

₱10000 PHP σε 5 μέρες
(271 Αξιολογήσεις)
7.4
ukroficer

Hello, we area team of web develoeprs and we are ready to design and build a website for you. Is it possible fo r you to give us some more details about the website? We are looking forward to hearing from you Webcapi Περισσότερα

₱6222 PHP σε 10 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
7.1
Billah230

Hi, hope you doing well. I can build a fully responsive and mobile friendly website for you. You can manage all website content yourself. How many page you need on your website? Do you have any reference site or should Περισσότερα

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(150 Αξιολογήσεις)
6.7
₱5555 PHP σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.4
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to discuss this project in more detail with you. Lets have a quick chat to discuss this project further and proceed accordingly. Please check my Freelancer fe Περισσότερα

₱5894 PHP σε 3 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.4
jayprihar69

Hello Mate, I gone through attached png file but it is not much clear to me we should discuss in detail so we will get the most important things and do it according to our need. you well get the best solutions fr Περισσότερα

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.6
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "Build a Website " and have analyzed that I have right skills (HTML, Website Design) to execute your esteemed project. I will complete your project within Περισσότερα

₱6589 PHP σε 365 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.1
JUSTDIGITALPVT

Hi, I just had the opportunity to go through the details but have some questions related to your project before i get started. Is it possible to provide more details? Looking forward to clarify few points. Περισσότερα

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.3
aksharkthakkar

i am expert in web design using css html js bootstrap and developing using php wordpress so lets make this i am perfect who can work on it

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.1
caroldata

Hi, As you are looking for Build a Website Store so I am glad to inform you that we are Indian Based ISO Certified 9001 : 2008 registered Pvt. Ltd. Software Company working with 8+ years of Experienced Developer f Περισσότερα

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.1
archnasahi

Hello I am expert and want to help you waiting for your [url removed, login to view] my profile as well thanks and regards

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.7
desireds

Hello sir/madam , We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android, mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design, joom Περισσότερα

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.0
₱5555 PHP σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.6
idesignwork

Hi, I have good skills in web designing and development. I just read the job description quickly and would like to chat with you for more details to understand the project. Sample of sites I designed and develo Περισσότερα

₱5000 PHP σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.7
prowebtechnos

Dear sir, As per your requirement , I can complete your project on time and within your budget. I have worked on the similar project what you are looking for. and I am confident I can exceed your expectation. I can Περισσότερα

₱10000 PHP σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.6
gmmrmostakim

------------------------- Hello dear sir/mam, I have gone through your project requirement. i understand your requirement so that is why i would like to build your website with your consultant. i can make my best des Περισσότερα

₱6222 PHP σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
suniljoshi151

Hi, I can start work on your project immediately once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 7+ years in web designing & development with good experience in following skills Περισσότερα

₱10000 PHP σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.5
jitendra2013

Hello I am software developer of PHP Technologies, I have 6+ Exp in PHP and different technology, [url removed, login to view] Technologies [url removed, login to view] , Wordpress, Code Ignitor , Joomla, Mengendo.etc. 3. C, C++ , Core Java , Advanced Java Περισσότερα

₱8000 PHP σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
4.9