Κλειστό

Build an Online Store

33 freelancers are bidding on average ₹24183 for this job

imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need a custom woocommerce online store website design and build. I have 8 years experience in designing and developing online store website Περισσότερα

₹30000 INR σε 18 μέρες
(394 Αξιολογήσεις)
7.7
maxsmith8

Relevant Experience and Qualifications: Greetings!!! We have extensive experience in developing eCommerce websites for online store and responsive. We have developed many websites based on retail domain and assur Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
7.7
biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

₹12500 INR σε 6 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
6.9
MaxStar1

Hi, I have gone through your requirement - you want multi categories based product selling online store. We are confident and greatly interested for your work. We have professional, experienced woocommerce design Περισσότερα

₹15555 INR σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.3
espsofttech

Hello Wish you are well i can build custom WooCommerce website for our online store with all features. I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement. Περισσότερα

₹23157 INR σε 5 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards AMRITA

₹27777 INR σε 12 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.1
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

₹13333 INR σε 10 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.8
₹27777 INR σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.4
chiragbudhb

I'm a Fullstack web developer with a total experience of over 10 years. I'm experienced in both Frontend and Backend development. I am good in PHP,Android, Myslq, JQuery, HMLT, CSS, Responsive. Good knowledge of op Περισσότερα

₹33888 INR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.5
gauravjain04990

hello , i want more details regarding the project can you please PM me so we can discuss and start the project quickly here are some of my past online projects [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

₹12500 INR σε 5 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.2
hashmakersol

Hi, I’ve a good look at your project description and I’m very interested in providing a solution. I have 4+ hands on experience on developing quality web solutions, mobile solutions. you can checkout the first link o Περισσότερα

₹27777 INR σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.7
AnusNaqvi

Greetings, I have read your job requirements and really interested in your project. You will receive my undivided attention to this project. It will be completed to your specifications and delivered when you need Περισσότερα

₹36666 INR σε 12 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.9
₹27777 INR σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.8
chiragsolutions

Hello Employer, You are at the place,We will get your Ecommerce/Woocommerce responsive online store built, you would able to upload all product and relevant categories through admin panel, its specification, price, re Περισσότερα

₹16666 INR σε 11 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
juliusmallik

Hi, I read your job description very carefully , I am sure if you provide me chance then I can make your website ,I am having more than 4 years experience in making different websites with mobile friendly design . My Περισσότερα

₹24444 INR σε 18 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
SyncupCorp

Hi, Reading through the job description I understand your requirement of a full functioned online store. Before proceed please have a look into our recently developed Woocommerce on-line stor : http://skydemol Περισσότερα

₹22000 INR σε 25 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

₹25555 INR σε 12 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.7
Carlitacro

My name is Jelena , and I’m graphic designer with wide experience in different spheres. Designed many of logos, packaging, labels, stationery, business cards, T-shirts, website design, fashion collections and more! I w Περισσότερα

₹13333 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
alif8

Hi, You need us to DEVELOP AN ONLINE STORE WITH PAYMENT GATEWAY INTEGRATION. We have a vast experience in designing and developing online stores. Plenty of online store webdesign are ready that perfectly suits Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
itaeld

Hello sir i study your project requirement. you need wordpress expert people who will build and update your website and its content with all expertise and professional coding. thats where we are for you. price can be n Περισσότερα

₹17777 INR σε 4 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.7