Κλειστό

$250-$3000 Add 3D Secure to API

At present our PayPal account doesn't process card payments with 3D Secure. I need a developer to add 3D using our API credentials.

This is a simple task that shouldn't exceed a day. I have several sites and clients who require the same.

Ικανότητες: HTML, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: add simple math question form html, add simple countdown website, can add simple forum, javascript simple task, can google maps api secure, log simple secure php fast mysql task, sample simple task describe, add simple email sign website, add simple link swf, develop simple task, add simple database website, simple task list php, add simple progress bar, joomla add simple calendar

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #12180354

30 freelancers are bidding on average $2317 for this job

leadconcept

Dear Sir, I have read your project description & may I request you to please provide me URL of your existing website? I don't think it will take more than 2 weeks but just for the safe side, I am giving 20 days. Περισσότερα

$2000 USD σε 20 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
8.8
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Website Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 112+ Professionals. Understanding: I have gone th Περισσότερα

$2061 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
8.2
A2Design

Hello, we are a web development company with 14 years of experience. Let us help you with this project. We've been working with different APIs (Facebook, Twitter, G+, Instagram, GoogleMaps and much more), JSON and Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
8.5
SRajpurohit

Hello there, Greetings! I have gone through the project description and would like to discuss few things before we kick off the project. It would be great if you can come over a conversation for a better understa Περισσότερα

$3195 USD σε 30 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
8.1
londonlance

design 42 Hi, we are a London(Shoreditch) based design studio, Please get in touch to arrange a phone call to discuss further. Following are some of our recent design projects; UX / UI designing and bra Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.8
AndroPetre

Hello, I am Peter, an experienced web designer & developer. My portfolio and my profile ratings here on Freelancer.com tells more than enough about me. Quality and speed are my leading stars and I am at your disposal, Περισσότερα

$2000 USD σε 10 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.2
pytho

Hi, I am interested to work with you on this web design project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania Περισσότερα

$3556 USD σε 30 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.4
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$3092 USD σε 50 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.0
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$3092 USD σε 45 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.6
ineedWorkJob

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert desktop/web software/macro/b Περισσότερα

$2000 USD σε 5 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.6
Speedycom

Hi there. I'm Alex. I can help you with this and I'm ready to start anytime. Please don't hesitate to check my feedback page and see what other clients are writing about me. Thank you. Cheers. Alex

$1500 USD σε 0 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.6
mascotindia123

Hey Friend, We are having 8 + years experience of web site development and Software development. And we have team of 8 experienced developer and 4 graphic designer. Expert in Custom programming in Graphic desi Περισσότερα

$2222 USD σε 25 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
6.9
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.6
gausselimination

In the price, You get website version, android application, ios application with one year support. Thanks Payal.

$2000 USD σε 30 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
6.0
dkarataev

Hi, I can add 3D Secure to your PayPal account. Please contact me for more details and samples of my work. I'm an expert web developer, with over 10 years of experience in PHP, WordPress, HTML5, PostCSS, CSS Mod Περισσότερα

$1500 USD σε 2 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.7
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "$250-$3000 Add 3D Secure to API" and have analyzed that I have right skills (HTML, Software Architecture, Website Design) to execute your esteemed project. Περισσότερα

$2304 USD σε 365 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.8
$2500 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.2
pulakesh90

Sir, I went through your requirement and understood it properly, I need more information from your end, regarding the project. If you want to see my expertise kindly go through my profile reviews my website http://www. Περισσότερα

$1555 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.0
acka3a5

Hello, we can build this for you. You can view some of our work and our site at [login to view URL] All of our prices include six months of free support to fix any bugs, assistance in getting th Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.6