Κλειστό

automation

16 freelancers are bidding on average €499 for this job

phpXpertbd

Dear Sir, I'm very much delighted to let you know that i did data scraping with PHP-cURL, PhantomJS, Node.js, Selenium from many sites. I just scraped the data from web site and then wrote the data in mysql database Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.6
Verz1Lka

Hello! I'm web-scraping and web-automation expert and i think i can help you. I use python language and scrapy framework. My scripts works on windows, mac or linux, but linux is preferably. I can schedule scripts on s Περισσότερα

€500 EUR σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.2
vadymosadchuk

A proposal has not yet been provided

€550 EUR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
geoker6

hello I am expert in PLc and scada

€555 EUR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
€555 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.9
ZawnTechnologies

Hello there. I have seen your job posting. Everything is pretty much clear but i'll like to ask some questions. Once you will answer those questions, i'll start your work right away. Some intro about me. I am a enth Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
pkudriavcevas

My name is Povilas and I would be perfect for your task. I'm Python developer and I can automate stuff :) I have some questions about your project so please contact me now and let's tart working Regards, Povi Περισσότερα

€388 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

€749 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
btobwork

We have 12 Years Experienced in PHP, HTML, CSS, MySQL, Wordpress, Apache, Server .Net ( C# and Vb.Net ) Android & IOS etc am really good at fixing errors and bugs. I always think outside the box to provide the best Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
jduncan21

Hello do you have a specification of what you are looking for? Kind regards Jaymie

€750 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
girodanton

engineer with experience in automation

€555 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tech1967

Hello, I am an automation coder, i usr the AutoIT Language and I am very good at mouse click, keystroke, imagesearching etc. I can automate anything in windows. Please send me the details. Also check my profile. Thanks Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saimspk121

As I have good skills in automation . I am interested

€277 EUR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
avgigor

A proposal has not yet been provided

€500 EUR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aljihe10

A proposal has not yet been provided

€555 EUR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pankajpal56

let me know the inputs for completion of the project so that once I get it I would complete the same.

€388 EUR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0