Κλειστό

Anything

Describe a time, real or imagined, when you betrayed or were betrayed by someone close to you. How did you react and how did resolve the conflict.

500-700 words written

Ικανότητες: Visual Basic

Περισσότερα: magento resolve extension conflict, words written job vacancy, topic testicular cancer around 20k words written, joomla resolve javascript conflict, news article 300 words written, words written gifts, resolve javascript conflict, words written bikes, words written, tagalog words written japanese, pages 450 words written, punjabi english translation words written english, 15000 typed words written, words use describe jewellery, pages 500 words written

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Saudi Arabia

Ταυτότητα Εργασίας: #11796361

3 freelancers are bidding on average $122 for this job

kjgroup197318

----------Best Result on Time! Pro Visual Basic Developer! No Problem!-------------- Hello, dear! I'm interesting of your project because I'm expert of Visual Basic and MS access so that I have some good Experienc Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$200 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0