Ακυρώθηκε

I would like to hire a Virtual Assistant

18 freelancers are bidding on average $99 for this job

rajstk

Hi there, If you don't mind may I know the details of your project please? Come to chat for more details. I am eagerly waiting for your reply. Thank you

$30 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
mehedi276

"Rate and duration will be fixed on discussion" Dear Hiring Manager, I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in these fields. I have already completed sev Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.5
dwid

Hello, can you please tell me more about the specifications of the job and what would the virtual assistant do for You?

$50 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
$250 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kvelazquez18

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
atulsachdeva76

Hello Sir I am experienced content write and virtual assist. I have the requisite skill sets to manage all the give task and i understand the value of timely delivery of work along wi Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lemizmartini

Hi there! I am Lemiza Martina and I am 32 year old. Recently I loss my job, I was a manager of Culture Center in Curaçao, Caribbean, called Kura di Arte. I am a good Writer and I have knowledge working with admin Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cpe583798839dde7

Hello, My name is CJ, 36yo single. I have Masters degree in Business Management. My line of work is geared more on sales and marketing, however i was able to expand my skills and ability because of my previous empl Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
belanemes

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
afjalru

Hello Sir, Have a nice day for you. I read through your job post, you need a web researcher and data entry operator for a virtual assistant. You need one whose skilled too much strong. I would suggest you that you sh Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mdronju

Hello Sir, I am highly interested to do this job. I have enough experience. I am giving you 100% guarantee for quality work. If you are not happy with my work I will refund so please would you tell me project budget & Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Madajova

Dear Sir, If you are interested send me please more info. Thank you. Yours faithfully Anna Madajova

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mariamegypt

A proposal has not yet been provided

$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
davemartinez25

Good day, I would like to apply for your job posting. I can do flexible hours of work and do more hours if it is needed also. I am also well familiarized with various social media.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hebertmolina

Natural born programmer with strong computer skills. Ready to start. Waiting for further instructions.

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aksfreelancer

I don't know what exactly you are looking for. But I can assure you that if the skill sets match, the job is done. My skills include Microsoft Excel with VBA skills, Word, a little Python programming, and a little grap Περισσότερα

$70 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0