Κλειστό

Create two videos **SOUTH AFRICA VIDEO TEAM NEEDED)

10 freelancers are bidding on average R7103 for this job

mssahni

Hello, Video@Click & actonvideo - A brand by SharpImage [login to view URL] 20 years of experience in 2D/3d Animation. Our Explainer Video Portfolio: Our portfolio contains variety of style of the explainer vide Περισσότερα

R10309 ZAR σε 20 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
7.8
uanastasio

Hi there! We are company Verstiuk Production from Europe, Ukraine. We can achieve the results that you are asking for and provide your animation with voiceover of any accent. Samples of our works you can find in Περισσότερα

R4672 ZAR σε 10 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
7.6
xandercorp

PICK ME, PICK ME, I'M AWESOME! :D Portfolio: [login to view URL] My name is Alex Lascu, I'm 29 and I've been working as an animator, motion graphics artist and video editor for over 5 years. I have Περισσότερα

R25000 ZAR σε 30 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.1
SargsyanPetya

I'll be glad to cooperate with you. this link of my works [login to view URL] I have been working in 3D and VFX fields during the past eleven years. I ha Περισσότερα

R5555 ZAR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.3
argha0007

Sir, My name is Argha and I am a Animation contractor located in India.I have over 10 years of experience in animation.I would love to have the opportunity with you about your posting. I have read your requirement Περισσότερα

R5833 ZAR σε 5 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.3
shev4uk

Dear Client, I will gladly produce animation for your project, providing the best quality and creativity. Ready to make a free demo to prove you my skills. I want to raise my ratings, so I'm ready to give you the mi Περισσότερα

R5000 ZAR σε 7 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.8
R3888 ZAR σε 9 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.1
Graphikqueen

Hi, Please give me opportunity to work for you.I have well experience in this field of 4+ years. I will give you excellent quality work. I have expertise in 2D & 3D design. There will be no delay in my work htt Περισσότερα

R1888 ZAR σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
R3888 ZAR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R5000 ZAR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0