Σε Εξέλιξη

Add a banner of my name to a 1 minute video $10

I have a video I will send you of me speaking at a conference for 1 minute.

Your job is to put my name at the bottom of the video (like a banner) - which must be very visually appealing

Ικανότητες: Υπηρεσίες Βίντεο

Περισσότερα: enhance quality video add watermark, apple style video add, edit video add logo, adult video script banner add, kohana flash video add, video add geo, video add jomsocial development, easter video add cart, python video add watermark, jomsocial video add, VIDEO ADD, jw player finish video add alink, free capture screen video add narration, video add f, edit video add voice, splash banner add, assure visually appealing layout photoshop, 728 banner add creator, video software sites add url, best video game banner, visually appealing websites, video flash banner, price banner add sports website, video add text database, video game banner

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 26 αξιολογήσεις ) Toronto, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #11793212

Ανατέθηκε στον:

$10 CAD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3