Κλειστό

Designing a testbench in verilog

24 freelancers are bidding on average ₹1273 for this job

ahmedmohamed85

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR σε 1 μέρα
(294 Αξιολογήσεις)
7.6
raulbehl

Hello! Please check my reviews to know a bit about me ! Thank you

₹1500 INR σε 1 μέρα
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
rohi1710rohi1710

Hi, -FPGA design engineer since last 7 years -Expertise in verilog/VHDL Please find below details of the projects TSMAC Hardware acceleration(3months) The project is to develop hardware acceleration block for TS Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.6
SANGITAR

I am ready to take on the task,have proficiency with verilog. you can expect 100 percent time bound results, will complete asap.

₹2250 INR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.1
₹1500 INR σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
₹1300 INR σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
SqUa11

Hello, My name is Mohamed. I have 5 years experience in VHDL and VErilog. I checked your project description and I can handle ur task contact me for more details. Regards

₹1300 INR σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.9
jasnaikaran

Hello, I am an electronics engineer having experience of FPGA based digital system design for more than 5 years.

₹850 INR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
luffy08

Hello sir, I am a professional hardware engineer. I've done many projects on IP core using Verilog. It would be my pleasure to work on your project. Please contact me to discuss the details. Thank you for your cons Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
abuzduga

Do you want support for assertions in your testbench ? SVA ? Do you have a timing diagram ? Is there a need for special software, like Quartus or Modelsim ?

₹1250 INR σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
pepsmich

Hi, I can help you get this done. I did at least 2 vhdl codes in this site and both had testbenches for simulation. I cannot see any attached file. Should you be interested, please let me know.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
SEELaboratory

I have expearence in Altera Quartus and Modelsim. So, can write code in Quiartus and I can test it in Modelsim. I am ready to do it at a lower price for reviews.

₹600 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.4
KapilanLearn

I ahve the experience of implementing a full processor in fpga using verilog which required much of test bench works. l can surely do it

₹1250 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1550 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mahmoudmaher2011

I think you need someone with great verification experience, and I worked in multinational companies before.

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
praveenmaddirala

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dangluonghoangvu

Hi guys, I am an Logic design engineer. I think i can help you on this project. I have enviroment for simulation and i can release code and simulation result (picture file or wave file). Thanks, Vu

₹1250 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
joshipriyankk

- test bench in verilog / system verilog . - possible test case list with standard test bench code. - verification environment architecture. - batch mode display for important signal.

₹1150 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manojexp86

A proposal has not yet been provided

₹1050 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maninder10061996

I am new to freelancing but have a handsome experience in verilog as i have done and tested several projects on my know in verilog. i hope the above line explains a low fee for this project. The inputs i will be requir Περισσότερα

₹601 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0