Ακυρώθηκε

Writing

12 freelancers are bidding on average $40 for this job

zepur88

Hello dear, I translate English, French, Spanish, Russian, Portuguese, Turkish, Persian, Arabic and Armenian, Thank you

$10 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
$15 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
DdHardy

Articles can help a business grow significantly. Providing brand recognition and giving potential clients the information that they need to make an informed decision, I can help you by providing first-rate content that Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
amergroup88

Hamdy Amer Owner and CEO of Amer Group Arabian Cairo, Egypt English ↔ Arabic, English ↔ German, English ↔ French translation / English ↔ Arabic transcription / Preparing Proposals / Paraphrasing / Proofreading / wri Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
jermain1233

Hello, I have read thru your requirements and I consider myself the perfect candidate for this task, I have a strong academic background in this particular area, I will also have your work completed to meet any give Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rezaulalam573

Hey there, I looked up your project & very interested to work with you. I've 3 years of professional experience of Translation. You can hire me. I can give you the best & quality work at low budget. You can also Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rishabhrana88

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
istefanie28

From which language to which language and also I would like to know the project is about what kind of topic ?

$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
creativeperevod

Good day! I would like to do this project for you! I would like to know, what kind of translation do you need? When is a deadline and what kind of quote can you offer? Looking forward to hearing from you!

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nihalkulathilaka

Dear sir, I am very interested for this project and I can surely do this project , i always looking for such type of project . So please sir try to give me one chance to prove my strength and quality of work. Actu Περισσότερα

$10 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lucy017

I'm a native spanish speaker. I can easily translate any text from English to Spanish. Accuracy is guaranteed. Contact me and i will start immediately. Regards, Lucy.

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hope7798

Hello. I am reliable, accurate and very committed. I guarantee a most satisfying job. Your requirements will be successfully met. Good luck.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rinoapeiron

I ask you whoch translation you require, I am very confident in Italian and English, even a little bit of French.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0