Ακυρώθηκε

Translate video from english

8 freelancers are bidding on average $58 for this job

BRD11

Hi, Ranked#1 in translations on freelancer.com; we are a team of native translation professionals. All our translations are done by Native Speakers; the price includes proofreading that's done by another Native sp Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(935 Αξιολογήσεις)
8.9
workers9

Hello there, Our native and experienced translator is ready to assist you on this project. We are a group of professional translators who provide high quality and error-free human translations. We can assure you ab Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(189 Αξιολογήσεις)
6.9
diaahere

Hello, I know you'll probably get a bunch of lowball bids, but do you really want to risk this project on somebody who won because he is the lowest bidder not because he is the best fit? Native translators fluen Περισσότερα

$120 USD σε 1 μέρα
(229 Αξιολογήσεις)
7.0
raibi

Hello I am a native French speaker and I have been working as a translator for two years. Let me tell you a few reason why you should give me your project. I am ranked first in Freelancer's French Exam. I have Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(98 Αξιολογήσεις)
5.6
DaTranslationLtd

Da-Translation Ltd. is a group of professional translators who provide high quality and error-free translations. We have a Team of Native Translator for your task. Please have a look at our reviews to make sure we Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.4
xeulyandreina

Hello, I'm 100% available to complete this task ASAP, I have done lots of translations and audio transcriptions by my own, such as interviews, conferences, conversations, etc. and now I want to start working using this Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
paypalteacher

good afternoon, French native speaker with experience writing scripts and scenarios for video. would love to assist. may I see original piece please?

$35 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.2
Titi12320

Hi I'm a native french speaker translator Do you have a writtent file of your video ? If yes, I can translate it in french Have a nice day Martine

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.3