Ολοκληρωμένο

Translate from English to French (~380 words)

Ανατέθηκε στον:

$5 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3

17 freelancers are bidding on average $9/hour for this job

workers9

Hello there, Our native and experienced translators are ready to assist you on this project. We are a group of professional translators who provide high quality and error-free human translations. We can assure you Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(259 Αξιολογήσεις)
8.0
JoyceConyers

Hello Sir/Mam Thank you for checking my proposal. Please consider my application. I am a native English to French and vice versa speaker with training in translation. Will translate your documents in time. I nev Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(238 Αξιολογήσεις)
6.8
Titi12320

Hi I'm a native french speaker and also a translator English & Dutch to French. If you want texts that will meet all the requirements for a french speaking, audience, I can certainly help you. My bid for this transl Περισσότερα

$17 USD / ώρα
(66 Αξιολογήσεις)
6.1
DaTranslationLtd

Hi, One of the best in translations on freelancer.com…we are a team of native French translation professionals. All our translations are done by Qualified Native Speakers; the price includes proofreading that's Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.0
Steve2323

Hello I am a native French and English speaker with 25+ years translation experience. Scientific article translated from French to English was published in "Nature" magazine. Article and sample translations upon re Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
irfannazir760

Hello, I am having a professional team of Native Certified translators of all languages. They all are Native to their languages and human. I only translate each word manually and without any Grammar or Spell mistakes. Περισσότερα

$6 USD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.2
Frebiz

Hello I'm native Italian speaker, I'm fluent in English and French and I also speak Spanish, German and Japanese. I'm a professional translator and I worked on many projects (university thesis, articles, websites, po Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.2
ciretech

professional bilingual interpreter with broad experience. check my clients' testimonials to be sure to get 100% high-quality service.

$5 USD / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
ClydeMetcalf

Hello, It takes patience to transcribe audio content accurately and making sure that every word is captured and that the final written material represent what’s on the original audio files without bias or fabrication. Περισσότερα

$36 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.5
Transolution247

Our native accredited translators Between French & English provide the highest quality translations that drive this translation service and give you the results you expect. We can provide notarization and company cert Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
SolutionHere

Hi, You are looking for a translation service. This is an area in which we are specialize. We have native team of qualified translators and they have done hundreds of translation project, I guarantee to craft a pe Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.7
AMansoor88

Hi, I have a French friend who is fluent in English. He can do this translation. We can start working immediately and will provide you quality work in time. I look forward to hearing from you. Best Regards, Arsa Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amanenawar

Im bilingual and I can give an a translation for the 380 world in 10h . please consider my proposal for this project. Je suis bilingue et je peux facilement délivrer le travail en moins de 10h. merci de considérer ma Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Lunasig98

A proposal has not yet been provided

$22 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0