Κλειστό

Translate Something

42 freelancers are bidding on average $9/hour for this job

Isra

Hello, We are a group of native and professional translators who provide high quality and error-free translations. Our most important goal is high quality and we understand that this is one of the top priorities Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(1204 Αξιολογήσεις)
8.8
TransPros

"Readiness, Accuracy, Precision. We are a preferred freelancer team of Experienced Professional Native Translators and Proofreaders. Who can start right [login to view URL] not only Translate,we also proofread it. The Proofread Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(247 Αξιολογήσεις)
7.6
Webcont247365

Native Arabic translator is ready to start right away. We guarantee you high-quality translation. All translations will be MANUAL. NO GOOGLE TRANSLATIONS at all. You ONLY pay for excellent quality. Looking forward to h Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(250 Αξιολογήσεις)
7.2
TraductaInc

Dear Client, In response to your job posting, please consider my application. I'm happy to provide accurate, professional translation services. Beyond general translation, we have translation expertise in web con Περισσότερα

$33 USD / ώρα
(149 Αξιολογήσεις)
6.5
$5 USD / ώρα
(187 Αξιολογήσεις)
5.9
moatasemfarid

Let me tell you some of my qualifications: 1) I translated contents of different fields (Food, Health, Scientific, business, Finance, Legal, Product description, etc) 2) I translated more than 150,000 words in diff Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
MenoMohamed

Success comes in cans,, Failure comes in can'ts In other words "I can do" the requested task with an excellent quality, free of errors, and on time. I offer translation from English to Arabic in an excellent quality. Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.5
sarsorm34

Due to my experience in English Editing and Translation for the past 10 years, I can guarantee excellent translation in terms of grammar, structure and proof-reading to ensure zero error-mistakes and impeccable finali Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
TamerSamir92

Dear Sir, I would like to offer you my skills, speed and precision for this project. I have been working in freelancing for a few weeks seeking new challenges and opportunities. Moving forward, Arabic is my nati Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
$2 USD / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
kareemelnabawy

I would like to help you with your translation, I am a native Arabic speaker who is fluent at English - I scored 7.5 at the IELTS - looking forward to working with you and thank you for your time.

$3 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.5
amergroup88

Hamdy Amer Owner and CEO of Amer Group Arabian Cairo, Egypt English ↔ Arabic, German ↔ English, French ↔ English, Spanish ↔ English, Italian ↔ English translation / transcription / Preparing Proposals / Paraphrasing Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.6
mooodie

I have native Arabic skills and excellent professional English. I can get the work done accurately and within the set timelines

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$7 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mohammed312

I am an egyptian and wanna help you

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NaderHozayin23

I'm an Egyptian native Arabic speaker whose all studies were conducted in English, where I have scored 720/800 in SAT I writing section with 11/12 essay and scored also 109/120 in the TOEFL exam. I will meet your expec Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nareedh

I'm a new Arabic freelancer, I'm a student on vacation so I've got time to translate whatever you need fast :)

$3 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alexisEK

pleaaaaase hire me :D i sounded desperate :P i just need to boost my career on this website , and i can translate from arabic to english or french

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0