Κλειστό

Traduzioni da Italiano ad Inglese

50 freelancers are bidding on average €186 for this job

BRD11

Hi, Officially Ranked#1 in translations on freelancer.com…we are a team of native translation professionals. All our translations are done by Native Speakers; the price includes proofreading that's done by another Περισσότερα

€280 EUR σε 3 μέρες
(1172 Αξιολογήσεις)
9.1
desource2012

Qualified Professional Translators with excellent communication and interpersonal skills. Seeking a position in a professional business environment. Relevant Skills and Experience Working professionally for over 10 ye Περισσότερα

€280 EUR σε 4 μέρες
(1580 Αξιολογήσεις)
9.1
Isra

Hello, We are a group of native and professional translators who provide high quality and error-free translations. We are very interested in your project. Our NATIVE Italian and English translators could help y Περισσότερα

€379 EUR σε 10 μέρες
(1018 Αξιολογήσεις)
8.6
SRplanet

Hello sir, We are a team of native translators. If you prefer, two of our translators will submit a hundred word sample of your works. Relevant Skills and Experience WE CAN GUARANTEE YOUR PROJECT WILL BE DONE WITHIN Περισσότερα

€300 EUR σε 5 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
8.3
eTranslators

Greetings! Do you want manual language translations? If so, then you should definitely consider the eTranslators services. We offer high quality translations to our customers and understand the importance of precise Περισσότερα

€250 EUR σε 4 μέρες
(340 Αξιολογήσεις)
8.0
workers9

Hello there, Our native and experienced translators are ready to assist you on this project. We are a group of professional translators who provide high quality and error-free human translations. We can assure you Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
7.7
BTranslated

Dear Sir/Madam, Native Italian to English translators are ready to work with you. We ensure the quality,deadline and best price for your project.100% human and accurate translation guaranteed ! All our translation Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
7.3
Juanma28

Hello, how are you? My name is Juan Manuel Gimenez. I would like to apply for this work. I am an English - Italian/Spanish translator and teacher with many years of experience in this profession. Habilidades y experie Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
6.9
Steenbergen

Bi-lingual Italian/English speaker I can provide you professional, responsive and reliable translation in a short period of time. I am a certified translator with a university degree in translation and years of Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.8
€244 EUR σε 3 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.5
ITbase69

Hello Sir, We are a professional experienced specialist native Italian to English Translator team with 5 years experience. No GOOGLE translated only with HUMAN translation! Relevant Skills and Experience If possi Περισσότερα

€300 EUR σε 4 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.2
riccar99

I can assure about a quality human translation, whose focus will be on the 'meaning' of the text. Relevant Skills and Experience I am an Italian journalist with over 30 years experience in translating all sorts of doc Περισσότερα

€133 EUR σε 10 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.6
TraductaInc

Dear Client, In response to your job posting, please consider my application. I'm happy to provide accurate, professional translation services. Beyond general translation, we have translation expertise in web con Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(144 Αξιολογήσεις)
6.4
AdelaTraduzioni

Buongiorno! Il mio nome è Adela. Vivo a Bergamo. Ho una laurea in lingue (Italiano-inglese) e lavoro come traduttrice/interprete e insegnante di lingue dal 2001. Mi piacerebbe lavorare per Lei e tradurre i Suoi testi Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
6.4
JoyceConyers

Hello Sir/Mam Thank you for checking my proposal. Please consider my application. I am a native Italian to English and vice versa speaker with training in translation. Will translate your documents in time. I ne Περισσότερα

€200 EUR σε 1 μέρα
(138 Αξιολογήσεις)
6.2
gustavog1977

Hello, My name is Gustavo. I have seven years of experience in Italian-to-English translations. I can do that. Relevant Skills and Experience -I'm very meticulous in terms of grammar and style. -I can do the necessar Περισσότερα

€211 EUR σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.7
TransTexts

Hello Sir/Mam, We are a group of professional translators who provide high quality and error-free translations. We are very interested in this project. Our NATIVE and EXPERIENCED ITALIAN to ENGLISH translator cou Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
5.8
€30 EUR σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
6.0
DaTranslationLtd

Hi, One of the best in translations on freelancer.com…we are a team of native Italian translation professionals. All our translations are done by Qualified Native Speakers; Relevant Skills and Experience the pri Περισσότερα

€30 EUR σε 0 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
5.7
€155 EUR σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2