Κλειστό

Khmer to English translation -- 4

Hi,

I have a document in Khmer that needs to be translated in English. I will pay $[url removed, login to view] per English word. Interested candidates please apply asap.

Thanks

Δεξιότητες: Μετάφραση

Δείτε περισσότερα: translation english khmer freelance, english khmer voice translation, english khmer translation text, khmer translation english pdf, cambodian translation english khmer, translation english khmer, english khmer translation, translation english thanks greek, english khmer translation delegate, translation consultant khmer english, cuban translation english, translation english macedonian

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 77 αξιολογήσεις ) mumbai, India

ID Εργασίας: #12782024

1 freelancer κάνει προσφορά με μέσο όρο $5 γι' αυτή τη δουλειά

cknicki2512

hi.i have read and understood your question,good thing.i am much conversant with your subject that is translation since i have written on the same before .i assure you of quality work.hire me and you won't regret.am as Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0