Ακυρώθηκε

English Audio Transcription very urgent file

Ανατέθηκε στον:

achievers12

Hi, I have read your project description and I understood all your point. I have done Master’s degree and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of your project. I want to assure you of Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4

8 freelancers are bidding on average $6/hour for this job

$8 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.2
lsaman

Hi! I can do it immediately if you need it. I'm new to this page but I have great tanscriptionist skills. Please contact me!

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
expertwriter2010

Hello, Please consider me for high quality work. I have worked on more than 200 similar jobs and with my vast experience on this type of work; I am 100% confident that I will give you high quality work. Assign to Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KulfiSoftwares

Can start immediately.. $1 per min.. ZERO ERROR GUARANTEED!! Please read my reviews. Hi, I can do this for you quickly and with great quality for cheap...Based in Nepal we provide quality work, and 100% satisfactio Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Milayor

I'm a really fast typer and will complete your project in due time. I look forward to working with you.

$3 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sharmyne07

Hello! I am Sharmyne a fast typist; i can type 80+words per minute making sure that it is 100% accurate and I would like to help you on this project.I can assure you that I can finish the project prior to the deadline Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0