Ολοκληρωμένο

Audio to Text --- 8

Audios need to be transcribed. Please bid accordingly.

Δεξιότητες: Απομαγνητοφώνηση

Δείτε περισσότερα: transcriptionist text audio, english text audio, text audio spanish, translate spanish english text audio, text audio italian, text audio british, text audio english, transcribing text audio, text audio sound clips, text link bid script, text audio file, text audio service, british text audio, text audio conversion service, text audio, transcribe text audio

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 61 αξιολογήσεις ) Aldie, United States

ID Εργασίας: #11789325

Ανατέθηκε στον/στην:

$2 USD / hour
(8 Αξιολογήσεις)
3.1

2 freelancers are bidding on average $3/hour for this job

$4 USD / hour
(1 Αξιολόγηση)
0.2