Ολοκληρωμένο

Write a Technical Report Based on Pcap File

Ανατέθηκε στον:

$50 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

2 freelancers are bidding on average $50 for this job

Softeria

I Computer Engineer and currently pursing MS Computer Software Engineering. I have 5 years of experience of Academic writing related to Computer Science and Information Technology. I can show you some of my sample work Περισσότερα

$50 SGD σε 2 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.3