Ολοκληρωμένο

Proofread Document IT

Ανατέθηκε στον:

nermeenabo

Hi there, I'll be more than happy to help you with project. and thank you so much for considering me for this one.

$30 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.0

16 freelancers are bidding on average $26 for this job

Webcont247365

Hi!! I would love to help you with this proofreading assignment. Will provide you with grammatically-correct, syntax-error-free and easy-to-flow English text of your IT document. Will do proofread, editing and rewritin Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(211 Αξιολογήσεις)
6.9
topacademics

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(77 Αξιολογήσεις)
6.4
amiablewriter

HI, With reference to your proposal, I UNDERSTOOD YOUR REQUIREMENTS. I understand that you want me to proofread and edit the content. As a professional freelance writer and as an editor, I have cognate experience i Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(203 Αξιολογήσεις)
6.2
bkabubi

I am a proficient writer with 24 hours customer support and willing to work within your budget. I hold a Masters in Business administration (finance & economics), Bachelor in Business Information Technology, CFA & ACC Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.9
Mosemiriti

Hi, here I am, ready to work for you. I'm a full time experienced freelance writer, looking for clients like you who should enjoy my services. I am an electrical & telecommunications engineer by profession, with a mast Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
IdealAftab

Hello I am an experienced article and academic writer. Education: I have done MS in Computer Sciences and Masters in English. Experience: I am doing academic assignments from more than Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
priya96411

Hi there, I'm a writer and editor. Proofreading is perhaps the easiest writing-related job you can find, and it's also my hobby. I proofread every word myself, without the use of software like Grammarly. Be warned, Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
Moh6335

Hi, Greetings. We have read your project description and would love to extend our assistance. We are a team of professional academic writers, data entry operators, Accounting & Finance specialist with working exper Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
arazzak07

Hello, I am an Engineer professional in Article writing, Technical writing, Content writing, Article rewriting, Ghostwriting, Review writing, Slogan writing, Academic writing, Report writing, Essay writing, and Blog Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
Drynoch

"Writers are a rare breed. They consistently and often feverishly create work so fart that endlessly delight and enthrall all who read them. Unfortunately, they due to their writing fever can often be in attentive to o Περισσότερα

$62 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
$20 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
ColbySlater

"Greeting! The main emphasis of academic writing focuses on providing information and resolving arguments. It offers factual and detailed information on the given subject with no intention to entertain. With an expert Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
cheyenne4

I am prompt, and very thorough. I will proofread the paper and turn it in on time without mistakes. When given a job, I give it my full attention to make sure that I can do the best work possible for the task which is Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Programmer59

Hello Sir....! I read your description I can do that also I will complete your project on time and within your budget I am fully confident about your project. I will receive your best wishes. I am waiting your r Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aeidhel

Hello, we are a professional marketing team that write contents, articles, newsletter, business letters and other documentations. Please send me a message for us to discuss about your requirement. Thank you.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjeev1185

With 6.5 years work experience, I am confident that I am the best candidate for your vacancy. My Expertise Areas is Email and Contacts Collections ,Scraping data, On/Off line Data Entry, Product Research, Photoshop, Co Περισσότερα

$13 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0