Σε Εξέλιξη

Copy math school book + solution to Latex

Ανατέθηκε στον/στην:

alenrex8

i am expert in latex. i have +3 year experience in latex. i have done many work in latex. i have written many books in latex.i am ready to work...

€250 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
harshu364

Hello, I am a computer science graduate and hence had used latex for all my assignments and project works. I am fast at it and can guarantee satisfactory work with proof reading. There are 1000 exercises which means Περισσότερα

€312 EUR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

24 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €480 γι' αυτή τη δουλειά

abidraza8

Hi. I have strong background in Mathematics and LATEX. I would like to discuss this in details. Looking forward to hear from you.

€700 EUR σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.3
hzeljko

Hi, My name is Zeljko and I am have more than 25 years of experience in LaTeX, DTP and printing, and I think that you are going to find me qualified for this job if you take a minute or two and look at my portfolio, Περισσότερα

€666 EUR σε 15 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.4
eamora2014

Hello, I hope this message finds you well. I'm Mathematician, LaTeX developer and technical writer. I specialize in typesetting science, technology, engineering, and mathematics documents. You can see some sampl Περισσότερα

€750 EUR σε 20 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.0
AVKor

Hello, I am a mathematician (26 years of experience in Math as a university lecturer) and an expert in LaTeX (16 years of experience in LaTeX typesetting).. I'm ready to start working on your project.

€500 EUR σε 45 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.1
nadimvicky

A proposal has not yet been provided

€388 EUR σε 25 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
ConciseContent

"Dear Sir or Madam, I am native English speaker from the United Kingdom with a bachelor’s degree in writing and master’s degree in historical research and writing. My work experience includes more than a decade as a Περισσότερα

€383 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
SoyRbto

Hello, I have experience working with latex, I'm an Engineer and it was mandatory for some classes and even when this looks like a really long project I have the time to start right now and commit all my time to it, I Περισσότερα

€500 EUR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.5
hany74

Ich speche Deutsch Hello, I'm a mechanical engineer with good writing skills, I specialize in engineering, sciences, and project management categories. I'm knowledgeable in most writing styles as APA, MLA, and Harv Περισσότερα

€555 EUR σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
itsmugunthan

Dear Hiring manager, Hi thank you for looking at my proposal.I would like to work on your project. I have been in this industry for 4 years and these jobs are my daily practice. This is my first time on this site an Περισσότερα

€565 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.4
OLIVEFER56

Hey, I am an Academic writer, with 2 years of experience. I read your project and I believe I can help you with this task. I have notable experience in writing contents for blogs, essays, thesis, report writing, SEO Περισσότερα

€833 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
ankita0389

I can help you with your task.

€555 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
skvirikashvili

hello.i am studying on my master degree,subject math.physics and information technologies,i saw picutres and it isnot hard for me to do such work,i really need work ,i am working on my thesis now and have free time for Περισσότερα

€388 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rohmijulia

Hi, my name is Rohmi Julia. I'm studying mathematics and frequently write things using Latex, therefore I'm familiar with LaTex. I use MikTex and TexStudio in creating Latex file. Therefore, I think I can complete your Περισσότερα

€455 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
firu38

I love to do maths work...This is my routine work ...so I will definitely do this

€444 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€616 EUR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GeorgeGavr

during my Diploma Thesis, I pursued to invest time in designing ‘A Novel Aerial Vehicle’, since ordinary projects did not meet my ambitions. More specifically, during the last years of my studies in NTUA I have collabo Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
passion20151

Hello! I read your description carefully. I have confidence about your project because I have rich experiences in matlab/Simulink, Mathematics, Statistics, Machine learning and so on. Please feel free to discuss wit Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MuhammadRaees412

IT PROFESSIONAL AND COMPUTER ENGINEERING Proficient in : Web development Graphic Designing Auto CAD CAM Data Entry App Development Black Linix Assignments of mathematics Assignments of physics Assignments of Chemistry Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
choicetopwriter

I am a graduate with a degree in Mathematics and versatile in LaTeX and Python.

€500 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€616 EUR σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0