Κλειστό

E2E Server Support Engineer

Ibinito is urgently looking for a Remote E2E Server Support Engineer in Delhi/NCR Area with atleast 1 year of hands on experience.

Monthly Compensation would be INR 15, 000/month.

A Java Servlet Backend and the database are uploaded on the E2E server and need to be monitored for issues and traffic.

- Your job is to ensure [url removed, login to view]% uptime of the server and smooth operations on the backend.

- You are required to be always available on phone and other communication mediums and meet our SLA.

SLA:

- Manual Check After Every 2 hours for issues and traffic (10 AM - 10 PM)

- from 10 AM - 10 PM, MTTR is 3 Hours

- from 10 PM - 10 AM, MTTR is 6 Hours

- Traffic Monitoring

- Performance Tuning

- Issue Fixing

- Server Upgrades

- Weekly/Monthly Reporting of status

Δεξιότητες: Τεχνική Υποστήριξη

Δείτε περισσότερα: freelance robotics engineer support, remote support server linux, reverse engineer flash server, secure server client communication, support server, server client communication using, server client communication, need someone support server, vision technical support engineer, server maintenance support

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Gurgaon, India

ID Εργασίας: #11811731

2 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹19444/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

nsahotra

Dear From this year, I have been building my online presence to finally be able to work for an organization such as BEVERLY GOLF AVENUE. Looking through the requirement that you posted on up work for a virtual assist Περισσότερα

₹22222 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anilumarkatta

A proposal has not yet been provided

₹16666 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0