Ακυρώθηκε

Move and Configure Apache to Nginx, Set up Node, Clean Server

I need help cleaning up my server and organizing my server better. And improving the right server and file structure for my service. You must be an expert. And you work and be get paid when done.

1.) You will move me away from Apache to Nginx. Configure 100% of Nginx

2.) Make sure my Cpanel SSL works my [url removed, login to view] web site by adding stuff into nginx configuration

3.) Make Sure Node.Js is Properly installed and not crashing

4.) Recommend anything that could help me improve web site service performance for my customers like using external aws. And if agreed for additional amount i will compensate you for that.

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Apache, Nginx, node.js, Διαχείριση Συστήματος

Περισσότερα: configure apache server godaddy, configure apache etc, courier imap server set unbuntu, san andreas multiplayer linux mysql server set, virtual web server set windows 2003, configure apache tomcat, provider clean server, dedicated server set accept domains, postcast server set, click proxy server set, fedora linux server set process, postcast server free edition configure, dimdim server set, windows 200 server set smtp, exchange server set

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 28 αξιολογήσεις ) Private, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12031865

13 freelancers are bidding on average $147 for this job

codetrance

Do you have root access to your server?. I'm looking forwards to your response. Thank you.

$100 USD σε 1 μέρα
(100 Αξιολογήσεις)
6.0
$200 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.8
$155 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.0
$66 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
4.7
tanujchugh

Hi, I will optimize server,will install nginx for balance load. I will do memcache for faster speed. 1. Configure Ngnix for caching 2. Install Ngnix Server on any Linux VPS or Windows 3. Integrate it with Apa Περισσότερα

$166 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.5
globalitprovider

Global IT Providers (GIP) is an established, Cloud Infrastructure Management, Server Administration, IT Support Services, Web Hosting, Web Development, Hosted Exchange Services or Office 365 Server. Carefully studying Περισσότερα

$166 USD σε 0 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
ebaghdasaryan

Hello I am system and network administrator, with more then 8 years of experience. During that period I have installed, administrate and maintain a large amount of various servers, such as Web Server (Apache, Περισσότερα

$70 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
kuldeepvk

Hi, I have more than 7 years experience in setup and management of different Linux web hosting servers like CentOS, RedHat, Ubuntu, Debian etc. I have a long time experience in managing complicated hosting envi Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
mtavartkiladze

Hello, I Can start working right now and finish it as soon as possible, please contact me so we can talk. Thanks

$198 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
sachinkumar19

A proposal has not yet been provided

$150 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
nomanbd

Hi...I have a vast experience in building and administrating LAMP / LEMP systems in any Linux platforms. I can complete your job with 100% accuracy.

$55 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
misuahmed

Hello, I would like to offer cooperation on this project. I am very reliable and efficient. The project will be deliver asap.

$277 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajansharma1

Hello, Hope you having great time. My name is Rajan and working as linux administrator from last 8 years.I have experience in web hosting and web server management.I am red hat certified and cpanel certified. I hav Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0