Κλειστό

Statistics for business and finance -- 2

The project is about descriptive statistics and if any one who seriously can do it please reply.

Δεξιότητες: Στατιστική Ανάλυση, Στατιστικά

Δείτε περισσότερα: write short descriptive project, raising finance business plan, islamic finance business plan, need finance business, finance business cards pics, writing english finance business, finance business card examples, finance business cards, owner finance business contract, owner finance business contracts

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

ID Εργασίας: #14088061

36 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $152 γι' αυτή τη δουλειά

$277 AUD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.3
spssguru

Good day I am happy to inform you that I am able to assist you flawlessly through the task you have. I am an expert in statistics and am sure you will be happy with the quality of the work. Kindly send a message Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.7
suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several companies and have d Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.0
aditya357

I have a strong background of theoretical statistics and probability theory.I graduated from Indian Institute of Technology, Kharagpur in 2016. I have experience of implementing Factor Analysis, Principle Components Περισσότερα

$180 AUD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.6
ZeeshanShah22

As a full-time freelancer, I have earned good reputation and a lot of positive feedback from my clients in the last few days.I am a statistical analyst, with strong background of Pure Statistics including a strong grip Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.3
himanshu9us

I have done my B.Tech. in computer science from IIT Bombay followed by MBA in finance, economics & statistics from IIM Calcutta, two of the premier institutes in India which is a testament of my strengths in mathematic Περισσότερα

$120 AUD σε 2 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
4.9
$222 AUD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.1
mrlfreelance

I have analyzed i lot of statistical data in business and finance, and coming from a PhD-level physics background i do it professionally and quickly. Just today I accomplished yet another task to identify key drivers o Περισσότερα

$110 AUD σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.8
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.1
EngrShahidul

I am much experience in Excel and SPSS data analysis, power pivot table, regression (Trend line) & correlation analysis, statistical test, linear programming, formula creation, graph creation and report writing. I have Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.4
sanjidayarathne

I am with strong Analytical ability in Mathematics/Statistics/Economics/Finance having BSc. (specialized in statistics), MBA (specialized in Finance), MSc. (specialized in Financial Mathematics). On time delivery, cl Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
orugantn

Hello, I am good with statistical and business analysis with SPSS and JMP, including R and Python. I cam currently pursuing MBA focusing on Finance and completed courses on financial analysis and cooperate finance. Περισσότερα

$177 AUD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
raheelakhurshid

I ain't an intermediate level freelancer, but i assure you i can provide you quality work. I hold a Bachelors degree in Statistics with strong background of Pure Statistics including a strong grip on statistical softwa Περισσότερα

$155 AUD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
nobley2

I am a mathematics graduate who has been teaching mathematics and statistics for years. I have taught different levels and grades of students. I am an expert in creating, designing, editing, proof-reading, and solving Περισσότερα

$139 AUD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
TheLKteam

Hi, I've been developing statistical models for several years and would like to work on your project. I'm looking forward to hearing from you.

$140 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
$30 AUD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
$155 AUD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.2
$200 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
raselruna

Dear hiring manager Your job post has caught my attention because I'm a statistician and I have the work experience on econometric analysis i.e. economic evaluation, equity measurement, healthcare seeking modeling, c Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
aki003iitr

Expert in performing Descriptive Statistics using programming languages and it's visualisation. My profile is as follows:- 4 years of experience in data science.Data science and analytics professional with excellent c Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0