Κλειστό

Statistics for business and finance -- 2

35 freelancers are bidding on average $151 for this job

$277 AUD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.3
aditya357

I have a strong background of theoretical statistics and probability theory.I graduated from Indian Institute of Technology, Kharagpur in 2016. I have experience of implementing Factor Analysis, Principle Components Περισσότερα

$180 AUD σε 3 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
5.8
suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several companies and have d Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
6.0
spssguru

Good day I am happy to inform you that I am able to assist you flawlessly through the task you have. I am an expert in statistics and am sure you will be happy with the quality of the work. Kindly send a message Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.8
ZeeshanShah22

As a full-time freelancer, I have earned good reputation and a lot of positive feedback from my clients in the last few days.I am a statistical analyst, with strong background of Pure Statistics including a strong grip Περισσότερα

$150 AUD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.5
himanshu9us

I have done my B.Tech. in computer science from IIT Bombay followed by MBA in finance, economics & statistics from IIM Calcutta, two of the premier institutes in India which is a testament of my strengths in mathematic Περισσότερα

$120 AUD σε 2 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.2
$222 AUD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
5.3
raheelakhurshid

I ain't an intermediate level freelancer, but i assure you i can provide you quality work. I hold a Bachelors degree in Statistics with strong background of Pure Statistics including a strong grip on statistical softwa Περισσότερα

$155 AUD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.0
mrlfreelance

I have analyzed i lot of statistical data in business and finance, and coming from a PhD-level physics background i do it professionally and quickly. Just today I accomplished yet another task to identify key drivers o Περισσότερα

$110 AUD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
4.8
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.2
sanjidayarathne

I am with strong Analytical ability in Mathematics/Statistics/Economics/Finance having BSc. (specialized in statistics), MBA (specialized in Finance), MSc. (specialized in Financial Mathematics). On time delivery, cl Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.2
EngrShahidul

I am much experience in Excel and SPSS data analysis, power pivot table, regression (Trend line) & correlation analysis, statistical test, linear programming, formula creation, graph creation and report writing. I have Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.4
TheLKteam

Hi, I've been developing statistical models for several years and would like to work on your project. I'm looking forward to hearing from you.

$140 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
$30 AUD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
$155 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
nobley2

I am a mathematics graduate who has been teaching mathematics and statistics for years. I have taught different levels and grades of students. I am an expert in creating, designing, editing, proof-reading, and solving Περισσότερα

$139 AUD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
$200 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
raselruna

Dear hiring manager Your job post has caught my attention because I'm a statistician and I have the work experience on econometric analysis i.e. economic evaluation, equity measurement, healthcare seeking modeling, c Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
aki003iitr

Expert in performing Descriptive Statistics using programming languages and it's visualisation. My profile is as follows:- 4 years of experience in data [login to view URL] science and analytics professional with excellent c Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
shahzaib121

Hi Dear I have a lot experience in Data Analysis, Statistic,Business Intelligence,Data Mining, Machine Learning . I am Data Analysis Certified from spss Analytics. I have done all kind of Data Analysis like One way A Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.4