Ακυρώθηκε

Need Urgent Help

14 freelancers are bidding on average $30 for this job

Arkabrata

I have done my PHD in Statistics and now I am a lecturer.I can surely help [url removed, login to view] can check my reviews if you [url removed, login to view] let me know the [url removed, login to view] work with me once and you will surely hire me [url removed, login to view] we have a Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(120 Αξιολογήσεις)
6.7
$45 USD σε 0 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.0
raheelakhurshid

I ain't an intermediate level freelancer, but i assure you i can provide you quality work. I hold a Bachelors degree in Statistics with strong background of Pure Statistics including a strong grip on statistical softwa Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
4.4
Tanmoy236

I am a Business (BBA) Graduate with major in FINANCE and MARKETING along with 4 years of experience in Sales, Marketing and Copy writing. Currently I am working for a Multinational Telecommunication Company in the Mark Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.9
MEstats

Hello there, I have read your project description and I can help you with your qualtitative analysis. Looking forward to chat with you for further details Thanks and regards

$25 USD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.3
dmjuma

Hello, I have great knowledge in qualitative data analysis as I have been working as a graduate tutor and academic writer for the last seven years. I will be beneficial to you as I have proved to be trustworthy and de Περισσότερα

$34 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
TeddyGreif

I am a PhD Student in Germany who has time to do a freelance job from my home. I am organised and dedicated towards the task that will be given to me. I have a reliable and fast internet at home. You are welcome to con Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
2.6
topacademics

A proposal has not yet been provided

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
iyersume

Hi, I am proficient Data Science. I would like an opportunity to work with you on this project. Please feel free to ping me on chat. My bid is an estimate and may change based on scope of work. Thanks!

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.8
zuhadbajwa

Hi, I am very proficient in dealing with statistical analysis of the surveys and questionnaires which got conducted through qualitative research. Converting qualitative data into quantitative data; ordinal, nominal an Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.6
ashishanup143

A proposal has not yet been provided

$27 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Turmakal

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
neolingua

Hi, my name is Luis Guevara and I'm an industrial engineer. I've taught statistics in college for a year and I've worked with quantitative and qualitative analysis. I'm responsible and I like to meet client's deadlines Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
namahshivay9

Hello I am an academician and researcher with over 10 years of experience of teaching research methodology at university level. I have taught several papers and published qualitative and quantitative research articles Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0