Ολοκληρώθηκε

Do some programming

Αυτό το πρότζεκτ ολοκληρώθηκε επιτυχώς από το vano101 για $18 USD σε μια μέρα.

Λάβετε δωρεάν αναφορές για ένα πρότζεκτ σαν αυτό
Προϋπολογισμός Εργασίας
$10 - $30 USD
Ολοκληρώθηκε σε
1 ημέρα
Σύνολο Προσφορών
6
Περιγραφή Εργασίας

Question 2

myBag is an object of type BagInterface. myBag currently contains the Strings:

carla

larry

tommy

hillary

What will be printed after the following is executed?

[url removed, login to view]([url removed, login to view]());

Select one:

larry

carla

hillary

tommy

null

You cannot tell

Question 3

myList is an object of type ListInterface. myList currently contains the Strings:

cabbage

squash

banana

orange

What will be printed after the following is executed?

[url removed, login to view]([url removed, login to view](4));

Select one:

cabbage

squash

banana

orange

null

Question 4

list is an object of type ListInterface that contains the strings:

goose

dog

horse

elephant

Which of the following statements will result in list containing:

goose

dog

elephant

Select one:

[url removed, login to view](1);

[url removed, login to view](2);

[url removed, login to view](3);

[url removed, login to view](4);

none of the above

Question 5

myList is an object of type ListInterface. myList currently contains the Strings:

car

food

dog

lamp

What will the list contain after the following is executed?

[url removed, login to view](2, "book");

Write the contents of the list with each element separated by a single space.

Answer:

Question 6

Write a complete method at the client level called countGreaterThan.

◦ The method counts how many items in a bag are greater than some number.

◦ For example, if a bag contains (8, 9, 6, 3, 8, 6, 1) and you invoke the method with number = 3, the method will return 5 because there are 5 numbers greater than 3 in the bag (the 8, 9, 6, 8 and 6).

◦ The bag should not be altered when the method completes.

◦ The method header is:

public int counterGreaterThan(BagInterface<Integer> bag, int number)

◦ For this question, you are writing code at the client level. This means you do not know how the bag is implemented.

◦ Use any of the following BagInterface methods to answer the question below.

◦ Note that toArray is not listed and should not be used in your solution.

public boolean add(T newEntry)

public boolean isEmpty()

public boolean contains(T anObject)

public boolean remove()

public boolean remove(T anEntry)

public int getFrequencyOf(T anEntry)

public int getCurrentSize()

public void clear()

Question 7

Write a complete method at the client level called containsExactlyOnce.

◦ The method determines whether String is contained on a list exactly one time.

◦ The list should not be altered by the method.

◦ The method header is:

public boolean containsExactlyOnce(ListInterface<String> list, String entry)

◦ For this question, you are writing code at the client level. This means you do not know how the list is implemented.

◦ Use any of the following ListInterface methods to answer the question below.

◦ Note that toArray is not listed and should not be used in your solution.

public void add(T newEntry)

public void add(int newPosition, T newEntry)

public boolean isEmpty()

public boolean contains(T anObject)

public T remove(int givenPosition)

public T replace(int givenPosition, T newEntry)

public T getEntry(int givenPosition)

public int getLength()

public void clear()

Question 8

The private data for an array-based AList object called aList is below:

numberOfEntries

5

entry[0] entry[1] entry[2] entry[3] entry[4] entry[5] entry[6]

26 36 51 38 31


What will be the list contents after executing [url removed, login to view](1,61);

Select one:

26, 36, 51, 38, 31, 61

61, 36, 51, 38, 31

26, 61, 36, 51, 36, 31

61, 26, 36, 51, 38, 31

none of the above

Question 9

In the AList implementation, when an array-based list is empty

Select one or more:

the numberOfEntries field contains 0

the array is set to null

the array is re-sized to have no elements (meaning [url removed, login to view] = 0)

Ολοκληρώθηκε από:

Ψάχνετε τρόπους για να κερδίσετε μερικά χρήματα;

 • Ορίστε τον προϋπολογισμό σας και το χρονικό πλαίσιο
 • Περιγράψτε την πρότασή σας
 • Πληρωθείτε για τη δουλειά σας

Προσλάβετε Freelancers που ήδη έχουν υποβάλει προσφορά σε αυτή την εργασία

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online