Ακυρώθηκε

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux -- 4

Ανατέθηκε στον:

FaizanAhmed14

Hello there, Read your description and wand you to know that I have plenty of experience in working in PYTHON. From normal things to image processing using OpenCV. We can discuss further details in chat. Thank You

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4

3 freelancers are bidding on average $35 for this job

tk2

$25 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.3
PhilMichaud

Hi there, Phil here i hope all is well on your side . Will configure Unix environment include isolated configurations for experience performance output on back-end as well. Looking forward hearing from you . Have Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.5