Κλειστό

I need a computer security expert

28 freelancers are bidding on average $141 for this job

pardusIT

I am simply a Linux expert with extensive experiences on security. I can troubleshoot/find/clean all malware on server and then can setup necessary tools/software to prevent it from happening again. I also guarantee Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(291 Αξιολογήσεις)
7.6
safiwebint

Hey, I'm Anthony, an experienced computer/server expert. I can have a look and analyze the malware you mentioned in the project description. Please provide further details. Kind Regards, Anthony

$250 AUD σε 3 μέρες
(649 Αξιολογήσεις)
7.3
vili1977

Hello. I would like to help you with clening malware task. I have experience. Please read my feedbacks. Thank you.

$55 AUD σε 1 μέρα
(465 Αξιολογήσεις)
6.8
dkokmadis

A proposal has not yet been provided

$277 AUD σε 5 μέρες
(263 Αξιολογήσεις)
6.5
suzankabir

Hi... I am an IT Professional and engaged in network related work in a reputed bank since 5 years. I have CCNA certification and also have sound knowledge about subneting VLSM,vlan, trunk, switching and IP routing in Περισσότερα

$150 AUD σε 5 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.2
$100 AUD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.4
sr33raj

hello im a professional security researcher i found vulnerabilities on twitter yahoo dropbox etc check my profile here [login to view URL] i can remove the malware from your website and will help you to secure Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.4
$222 AUD σε 6 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.9
psubramonian

Hello There, Hope you're doing well. I request you to contact me further in order to have a detailed discussion on your project related requirements. Please refer my portfolio below for more details. Waiting for Περισσότερα

$250 AUD σε 29 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

$100 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
jefta86

You already have malware on your computer? and need to analyse file and what that file do?

$55 AUD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
3.6
asharfraz

Hello sir i have read and understood your project requirements,i have done masters in computer sciences, i am an academic and article writer and i believe that i possess ample skills to craft contents with the indu Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this Περισσότερα

$84 AUD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
OmagaIII

As a systems engineer for the past 10+ years, I have extensive system design and security experience have had a few occasions where I had to work with extreme malware/rootkit viruses. I have developed a toolkit for Περισσότερα

$277 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phpshark

Dear Sir, I am a expert web developer with 9 years of experience in Cyber Security, Magento, Wordpress, AJAX, Jquery, HTML5, CSS3, PHP, MySQL. I have read your project and am confident of being able to complete i Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
OzoneIT

I have 18 years of working experience in IT field and I spend 8 years in Information security department in Bank.

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
malwareninja

Hello, I am a professional malware analyst with 5 years experience, I am experienced in analyzing different kinds of malware, like JS Downloader, Dyre banking trojan, zeroaccess rootkit... Let's discuss details of y Περισσότερα

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rakeshpan

I will review and verify requirement,and provide solution and document.I am a linux expert with over 15 yrs experience in venerability assessment.

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
komsmone

Hi there! I'll be happy to help you. If it's a small task, I'm ready to help you without money. Just give me 5 starts at the end. Thx.

$55 AUD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lord4

I am a certified ethical hacker, EC-Council certified security analyst, ComptiA Linux + certified and others. I have worked for top security organisations and attended certified VMware classes. All this are verifiable. Περισσότερα

$111 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0