Κλειστό

I need a Software engineering to do reverse engineering

4 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $218 γι' αυτή τη δουλειά

JinDongZhe

I've mastered software reverse engineering/C/C++/C#/Java/Win API/Assembly programming and helped many customers. Especially, I've rich experiences of unpacking Themida/WinLicense, VmProtect, and other packing modules Περισσότερα

$250 AUD σε 2 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.4
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old talented PHP and open-source developer. I have 9 years of experience in Server Administration and Web Application Development. I'm expert in web application cust Περισσότερα

$222 AUD σε 8 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
malwareninja

Hi, I am a professional malware analyst with 5 years experience, I think you posted another similar project too, please see my introduction in that task and let's talk details about your target malware.

$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rso5757b10d5eb22

We are working professional and can you provide details for work thereafter can give timeline accordingly

$244 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
huynhtnhan

Hi, I am a fulltime malware reverse engineer. I have worked with various samples. I have used remnux, and other sandboxing and VM technologies almost everyday for reversing.

$222 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0