Κλειστό

coding

18 freelancers are bidding on average £170 for this job

rinsadsl

Hello there I need more details about the coding you want. Can you explain your project in more detail please. Thanks Rinsad

£210 GBP σε 7 μέρες
(409 Αξιολογήσεις)
8.1
LiangXiaoJin

Dear client, how are you? I am a C++ programmer and mathematician. What do you want? Please check my "Profile & Work List" and tell me details if my skill is in your concern. Looking forward to your response. Than Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.6
£100 GBP σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.6
bestit4u

Hello there, I'm a Win App Developer worked over 6 years. That's my special. It's time for you to hire me. Let's keep in touch. Thanks.

£150 GBP σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.7
webstersys

A proposal has not yet been provided

£255 GBP σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.4
cracken

Hi, I am competitive to this kind of task, can take good care of this project. In fact, I already done related to this job before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements Περισσότερα

£249 GBP σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.7
lyj941124

Hello. I have 10+years exp in C, C++ programming and Reversing... I am interested in your job and I can do this kind of job very well. Please talk with me about your project and we can start our job right now. Be Περισσότερα

£142 GBP σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.1
prowebtechnos

Hi there, We are a group of experienced graphics designers and web developers. We are a highly motivated team of skilled professionals, so we can deliver project updates in a timely manner. We can work with you Περισσότερα

£32 GBP σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
AVKor

Hello, Please let me know about details of your project. I'm ready to start working. If you have any questions, please ask.

£99 GBP σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
£100 GBP σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
3.9
denouezechias

hello, I have read your project title and i'll be very glad to discuss with you in order to get more about the specfications and more informations

£188 GBP σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
ervivekit

Hello, I have 6 + year's of working experience in Web Development industry, and I have worked on various type's of project's like E-commerce, Music , Sports, Web-Services and etc. In various php plateform like Opencart Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
nagarajdvdg2009

Hi, I have 6 years of experience in web development and debugging and testing using Junit. Hope we can have more conversation Regards, Nagaraja Devadiga

£150 GBP σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.5
£111 GBP σε 12 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
sarangawaze6

Hi Sir I having 5+ year of experience in Development ,coding and i had develop many web and desktop application if you can give me chance to work with you

£244 GBP σε 15 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
niloluansing

Been working as a software developer/engineer for more than 4 years, in which supports on the task defined.

£150 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sofzer

Hi, I am expert in coding and programming and designing as well. I am ready to take this project. Please connect further for details.

£260 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jariwalatushar

Tushar Jariwala

£222 GBP σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0