Κλειστό

Write some software. Window softwere

10 freelancers are bidding on average €625 for this job

technologyaddict

Hi, We have noticed that you are seeking highly skilled and expert professional personnel to develop website. We have a team of developers who have more than 15 years of experience and we could provide you quality, Περισσότερα

€800 EUR σε 55 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
8.3
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

€721 EUR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.6
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.5
toseef3

Dear sir, I have read the job requirements very care fully and would like to share that we have 5+ years of experience in Enterprise, web and smartphone app development. We have completed dozens of websites for our Περισσότερα

€526 EUR σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.1
LiangXiaoJin

Dear client, how are you? I am a C++ programmer and mathematician. Please check my "Profile & Work List" and tell me details if my skill is in your concern. Looking forward to your response. Thanks.

€700 EUR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.9
€555 EUR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.0
€555 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.0
techwobit

Hello, I have 100% work completion rate , I have an experience of more than 8 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql,Angular.js,node.js,jquery, paypal integrations, API's, css Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
pstechniques

i can handle your work once join with us no need to see back .

€433 EUR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€833 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PerfectlyCoding

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yogi2707

RESUME Experience :- Total 6 Years in IT field. Last 4 years in PHP, MySQL, Laravel Sr. PHP/wordpress/joomla Developer / Team Leader / Project Leader (LAMP / WAMP) Skill Set Scripting Language PHP, Larave Περισσότερα

€876 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0