Κλειστό

Write some software

34 freelancers are bidding on average €476 for this job

seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. Looking for the freelancer to work on your next project? Or just need some issues/bugs/fixes ASAP? I have 8+ years of experience and I'm here for you! My Περισσότερα

€833 EUR σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
7.8
€250 EUR σε 10 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.7
€555 EUR σε 10 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.4
€526 EUR σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.6
€555 EUR σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.3
bestit4u

Hello sir. I 've read your post and so very interested in your job. I 'm sure I can satisfy you with my ability. Relevant Skills and Experience I 'm working in part of coding and software developing for over 6 years. Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.6
€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.7
€300 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.9
€277 EUR σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
€500 EUR σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.3
€500 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.3
€250 EUR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
€555 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.1
€555 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
hjr122413

hello thank you for your posting. I have many experiences in j2ee, so if you hire me, I can finish this task perfectly. I guarantee the best quality of my working. Always i am online and I can start working immedia Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
€250 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
vranjan

Hi, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. Please have a look of my recent work. [url removed, login to view] [url removed, login to view] ht Περισσότερα

€262 EUR σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
€500 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
€333 EUR σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
kishanlalyadav

HI SIR I M 100% CONFIDENTE PARA ESTE PROYECTO ME PRIMERO AHORA !!! Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

€555 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.4