Κλειστό

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . l would like to have a reward loyalty program app.

for small businesses.

this app. must be off line .

l want to give it to my customers for free or with little money.

thanks

[url removed, login to view]

Ικανότητες: Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: i want to hire a software developer for small job, small simple line drawings kids, software write web specs, free software write user guide, software write edid, free software write company profile, software write websites idea, software write book images, software write books, software write protection, free software write book, software write book, software hardware inventory tools command line, software write protect software, software write technical manual

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #12778728

13 freelancers are bidding on average $699 for this job

esalem

Hello, I am VB, VBA, C#, WPF, Java, Delphi, PHP, ASP.NET, CAD and GIS developer, I developed many desktop applications and custom tools, macros and Add-Ins. For reference see my profile. I am ready to discuss and Περισσότερα

$1578 USD σε 26 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.9
iTinkerBell

Hi, I am an expert in desktop software development with 10+ years of experience. I am very good at programming languages including c++ and python. And I have recently completed 10+ desktop software. Please refer to Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.2
ZawnTechnologies

Hello there. I have seen your job posting. Everything is pretty much clear but i'll like to ask some questions. Once you will answer those questions, i'll start your work right away. Some intro about me. I am a enth Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
BitSDestiny

I am 9+ Years of Experienced Software Developer. ASP .Net , C# , VB .Net , Visual Basic, Excel VBA , MS SQL Server , MYSQL , Oracle , MS Access, Crystal Report, Telerik , Bootstrap , HTML 5 , CSS , Java Script are my Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.2
igorgoshovsky

A proposal has not yet been provided

$333 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.1
GeorgeBouris

Hello, my name is George Bouris. I'm very experienced in desktop software development. Please give me more details regarding the application that you have in mind.

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.7
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.6
cracken

Hi, I am well equipped to this kind of task and can handle it pretty well. In fact, I already done job related to this before. Let me know the best of your time so we can discuss further based on your requirements and Περισσότερα

$749 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
MykolaDudych

Hello, I am interested in your offer and is ready to cooperate. I have experience in writing programs for Windows.

$250 USD σε 9 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.5
esolzsales

Hello Hope you are having a good day. We checked the requirements and we feel we can be a good fit for the job. Here are our observations for the project - The details needs to be more detailed, I can help you t Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
6.2
AyeshaShuja

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aabdellatttif

I am expert windows application developer I can prepare build an excellent on time app , it's my work and I can achieve that

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0