Κλειστό

Write some software -- 2

11 freelancers are bidding on average $7642 for this job

prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$11597 MXN σε 50 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.1
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$10309 MXN σε 40 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.6
espsofttech

Hello I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement within the time I have more then 7 year experience in development. You can check my review. Περισσότερα

$7894 MXN σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.2
$8333 MXN σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

$8333 MXN σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
Beannsofts

our sample sites include [login to view URL], [login to view URL] and many more web based applications like college/school management portal, financial management applications for saccos and banks, POS systems, Hotel Management Syste Περισσότερα

$5374 MXN σε 5 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
Alprn2558

Hello, could you pls open the project a bit more to understand better. I would like to help you with your project, i am online we can discuss the details

$4166 MXN σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
erndsglts

i have 6 years experience on Qt and C++, i will complete your project using Qt [login to view URL] is flexible,Qt framework nothing but c++ only like C#.

$5555 MXN σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
$8333 MXN σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
talhanaseem

Dear Sir, My Name is Talha Naseem And i am a software developer. I am also a graphics and web designer. I am 101% sure to make your work great. Thank You

$6666 MXN σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$7500 MXN σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0