Κλειστό

Write some software

19 freelancers are bidding on average $472 for this job

LiangXiaoJin

Dear client, how are you? I am a C++ programmer and mathematician. Please check my "Profile & Work List" and tell me details if my skill is in your concern. Looking forward to your response. Thanks.

$300 USD σε 5 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.8
$600 USD σε 7 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.8
wizard2015

Dear sir/madam, I am experienced developer (please check my freelancer profile and customer reviews for more details) and probably I can complete this project for you. Please provide detailed project requirements. The Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.9
zhangbaksan

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++ expert and have full experience for 10 years. c++ language is my top skill. i can provide most quality and high speed. if you want to success, please contact Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.2
praveenmaharaj

Okay, let me know the details. Windows + C++/VC++ is the capability + ODBS programming IPC, Multithreading G

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
5.0
masterlancer999

Hello, how are you? I am a programmer with good skills I am expert in .NET, C/C++, JAVA programming I will never disappoint you and lead your project to successfully. Please contact me. Best regards.

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
OlgaNieminen27

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++, opencv expert and have full experience for 10 years. c++ language is my top skill. i can provide most quality and high speed. if you want to success, please Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
danielbruno301

Hi! How are you? I can do your project. I have great experience C/C++ language and I am computer engineer specialist in firmware projects for embedded systems. So any C/C++ application will not be a problem to me. If Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
ceowebbleu

Hello Dear Client, We have gone through your requirement and would to take this opportunity to work on this project. Can you send a detailed requirement about your project. About us We have been providin Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
asadiqbalse

Hi. We are ready to start the project Development after checking out the project details We are a Genuine Website, Mobile Application Design & Development Company with 5 year’s experience. Our Professionals have worke Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nnphuongcs

Hi Bro, Although I'm a fresher in freelancer but I have over 5 years in C++ language. So, I confident that I can hand on your expected. I hope will have a chance to discuss with you. Thanks, George.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jlbilou93

Hello, I am a C developper and I am looking forward to hear more about this project in C and C++ Please contact me to help you with this. Best Regards.

$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$833 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ePlusSystems

Members of ours team were involved in various national, regional and international projects related to payment industry and telecommunications.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
loboto3

I have experience with C and C++, can also provide clean and easy-to-read/maintain source code. I mainly work with updated libraries and frameworks, so any software produced should be able to run on older and newer har Περισσότερα

$333 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$444 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mascotsoft4

Dear Client, Greeting of the day ahead !!! Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you. I am a serious bidder here and i have already worked on a similar project befor Περισσότερα

$555 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$250 USD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.3