Κλειστό

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Linux . I am working on a digital currency that is approximately evenly distributed amongst everyone on the world to start it out.

It is a server written in Rust serving Bootstrap webpages. I need help finishing it.

Ικανότητες: Linux, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: software write book images, freelancer server auto start, software write books, software needs written, software write protection, software project proposal sql server 2005 pdf, free software write book, software write book, sql server 20005 start problems, price comparison server software microsoft asp sql server, write custom web server, sql server 2000 start dts, outsourcing freelance programmer software developer delphi sql server, software write protect software, software write technical manual

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12030742

12 freelancers are bidding on average $2608 for this job

leadconcept

Please ignore the bid price for now, as I still need requirements. ------- Dear Sir, May I request you to please provide me requirements, at least high level features? Look forward to hearing from you & start f Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
8.2
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /Bootstrap/Linux/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Dja Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.8
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.3
linuxwarm

Hi, We are dealing with Software Development, Server Maintenance and Software Testing. I am having very good team of 11 Software Programmers and 10 Systems Administrator and they can understand and work on your ser Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.1
eclipsetechno

Hi, We have good experience in digital currency/crypto currenc7 related project but your description is not enough for us to understand what actually you are looking for. Can you please clarify few things via discussi Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.2
workspaceit

Hello, I am Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager in Java team of Workspace Infotech Ltd, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We have Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.6
smichrissoft

Greetings! We are the team of senior programmers. We are ready to build a software for [login to view URL] guarantee the quality of our work and operating speed! Can you please share more details about your project so I can get Περισσότερα

$2722 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.1
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an established 15-year history developing custom cloud based applications for a diverse client list, ranging from small business to enterprise-level. At WorkXpress, our top concern i Περισσότερα

$3298 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
5.0
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

$1555 USD σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.5
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.2
fixfin

We are CRM, ERP, POS, Custom Software solution providing company. We also deal with Portal, Blog, Social Media, e-commerce solution, Linux Migration and Open Source Development. We are quite confident that we can accom Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
rkatoch

Greetings! ***Dedication and confidence are the two things which every job demands and keeping that in mind*** My work experience includes: • Managed the IT design, development, and deployment Of a new website. Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0