Κλειστό

Write some software

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java. Project base on jsp servler

Ικανότητες: Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: project java servlets jsp, project java jsp, pharmacy software project java, java ejb jsp project, java software poland project manager, manage engeneering project data base software, leave management project java using jsp, mini project report implementation rsa algorithm using java, write user manual software development project, java base software house karachi, online movie ticket booking project java jsp

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Mumbai, India

Ταυτότητα Εργασίας: #12028385

15 freelancers are bidding on average $407 for this job

Javagurupk

We are expert in Java and J2EE technologies and have completed numerous web/desktop projects and assignments. We have a total experience of more than eleven years in Java. Our skills and some of our completed projects Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.3
dipakjadhav08

Hello, I have 7+ years of experience in java. I can do this [url removed, login to view] message me for further discussion

$333 USD σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.1
SPARKtechBD

VB5, VB6, VB, VB.NET 2015, ASP.NET, MVC, WPF, XML, MSSQL 2014, HTML & CSS3 programmer. I have experience about 20 years (32,000+ hours) in programming complex database application as well as Windows Desktop and Server/ Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
$255 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.9
indika25811

Hi, I'm a java developer with 12 years of industry experience and I'm familiar with JSPs and servlets. Do you have html pages already done, if so it'll be easier. Thanks & Regards, Indika

$250 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
arkoghosh11

Hello Employer, I am available immediately to work on your project. Please message me with details over skype [url removed, login to view] or here. Thanks, Rono

$305 USD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.1
ams53

I am available to do this project. I am java expert with 6 years of experience. Mostly worked in core java/j2ee, javaFX and swing for cross platform applications. I have proven skill set on upwork also. If you want Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.4
$555 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
saasivarma

I'm well versed in java, J2EE, spring and hibernate. please give a chance to work in your project. I assure you that will complete the project 10 days with good features.

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
ejdmfl2016

Hello, I propose the following steps to implement the action plan of the project. Any questions, contact me. Regards,

$522 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HemantSalunke

A proposal has not yet been provided

$277 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sagungupta88

i will do it for 100$ . As i am new here and i do not have ratings but i have experience to do. U can have trust on me.

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nealsen

Hello, I’m a member at Cenisa. We have over 25 members all with more than 6 years of experience in programming and coding. We can code in any language and in any platform required. We have made multiple websites, mo Περισσότερα

$700 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
haythamchahine

Media Solutions is one of Lebanon's largest web/app development, web design and social media management companies, catering to both direct clients and re-sellers. The company holds an extensive portfolio of more than Περισσότερα

$277 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0