Ολοκληρωμένο

Write some software -- 3

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using [url removed, login to view] description will be discussed within chat room

project is due in 2 hour

**lower bid will be in priority.**

Ικανότητες: Python, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: project java chat room, project work chat room, code project make chat room asp net, project private chat room, write user manual software development project, write project plan, project create chat room, write project management, write project description nintendo wii, free software maintenance project cost tracking template, write project stock market, selecting staff software development project, software design project, bluetooth marketing software development project

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) Richmond hill, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #12011339

Ανατέθηκε στον:

sud1312

Hi, we are a team of experienced programmers very well versed in Python(PyQT, Pyside, OpenCV, Tkinter, Wxpython, Pygame, Numpy, Scipy etc) programming. we hold certifications in all these [login to view URL] have been through Περισσότερα

$50 CAD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.4

3 freelancers are bidding on average $61 for this job

gangabass

I'm one of the best Python developers here that's why I'm sure you'll be impressed with my work. Please give me more details about software you need so I can check everything and estimate completion time. Thanks. Περισσότερα

$66 CAD σε 3 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
6.5
degee147

Hi, I'm Ken Waribo. Let me introduce me as a hard working and passionate Developer who loves to achieve beautiful looking end product of targets set forth. I would love to develop a software for you. I would accompl Περισσότερα

$66 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0