Κλειστό

Write some software

33 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €448 γι' αυτή τη δουλειά

Yknox

Hello. I take an interest in your work. I have full skills in IPhone, Android, C++ & C, Qt, ASP.Net, Web scraping. Please check my profile and portfolio. I have to check details of your requirement but I'll try to Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(415 Αξιολογήσεις)
8.2
€736 EUR σε 10 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.6
it2051229

Hi there, I would like to do this project if given the opportunity. Let me know if you are interested so I can have further details. Thanks.

€555 EUR σε 10 μέρες
(741 Αξιολογήσεις)
7.2
€555 EUR σε 7 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
7.1
€526 EUR σε 10 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
6.9
hbxfnzwpf

I am very proficient in c and c++. I have 16 years c++ developing experience now, and have worked for more than 6 years. My work is online game developing, and mainly focus on server side, using c++ under linux environ Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.8
AwaisChaudhry

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.6
kjgroup197318

-------------------------------Professional C++ Developer! Best Result in Time!------------------------------ Dear sir. I read your project description very carefully. Your project is very interesting to me, becaus Περισσότερα

€400 EUR σε 10 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.7
LiangXiaoJin

Dear client, how are you? I am a C++ programmer and mathematician. What Windows app do you want to be build? Please check my "Profile & Work List" and tell me details if my skill is in your concern. Looking forward Περισσότερα

€500 EUR σε 7 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.7
€526 EUR σε 10 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
5.9
€287 EUR σε 10 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.8
mdbinu

A proposal has not yet been provided

€555 EUR σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.4
€555 EUR σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.3
hectorenavarrou

Hi, I have more than 20 years programming with C++. I would like more information about your project, but I am sure I can help you

€250 EUR σε 7 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.5
zhangbaksan

hello,how are you. i read your bid carefully. i am c/c++ expert and have full experience for 10 years. c++ language is my top skill. i can provide most quality and high speed. if you want to success, please contact Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.0
poduzov

Hello I'm a C and C++ developer with 8+ years of experience. Please provide more details on what exactly required. Best regars, Denis Poduzov

€333 EUR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.7
hpgroup2016

-----------------------------Best Result on Time------------------------- Hello! I read your description carefully. Your project is absolutely wonderful and fascinating. I have rich experiences in C, C++, C#, MFC Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.4
CatBasil

Hi. I've got more then ten years experience in C/C++ programming (Windows, Linux, Mac OS X). I'd like to know more details about your project. Thanks.

€500 EUR σε 21 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.4
moonpower626

Hi. I am a C/C++/C# developer with over 8 years experience. Please have a look on my profile. I hope a long time relationship so I will try my best. I am ready to start. Don't award me before full discussion. A Περισσότερα

€400 EUR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
wangjing0401

Dear, sir. Your project attracted my attention at first glance, because I've really rich experience in C++. I'm really confident about your project, and very eager to join your project. If we have a chance to cooper Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8