Κλειστό

Write some software -- 4

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Metatrader. Need remove restraction an ex4,

Ικανότητες: Metatrader, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: i wat 2 write a book abt ma ex bf and i need ideas, software write books, software write protection, remove special characters using asp, free software write book, write source code website car dealer using ajax, software write book, write code intrusion detection prevention using windows, need program remove craiglist, design website using joomla need template pages, software write protect software, software write technical manual

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Maldives

Ταυτότητα Εργασίας: #11791556

1 freelancer is bidding on average $25 for this job

farhan1991

Hello Sir. I have 5 years of experience in software development. I am interested to work for you on this project. Just share more details so that we can start waiting for your positive response :)

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.5