Σε Εξέλιξη

Write some software -- 9

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java.I have developed one software regard to paper setter which is for school use to remove question paper n numbers of time. which will have inbuilt que & answer.

my developer is unable to continue in some cases so I want some changes to be done now as well need in regular basses. need developer .

Project Details:

----------------------------------------

Programming Language: Java 

Databse: SQLite

Program Used: Netbeans

Front End Design: Netbeans GUI Builder (Swing)

External Libraries:

-JXL (to read from Excel Files)

-Apache Word POI (for writing doc files)

Other Features:

Keybased SHA-1 Encryption for Serial Keys

Extra Fonts used for Marathi and Hindi

Δεξιότητες: Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Δείτε περισσότερα: j2ee write excel apache, excel front end gui, front end gui excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) thane, India

ID Εργασίας: #11788462

Ανατέθηκε στον/στην:

sachindere76

I have 12 Years’ experience in System Analysis, Design, Implementation and testing of Java/J2EE Applications including Intranet/Internet Technologies as well as Client/Server Technologies. My Areas of Interest include Περισσότερα

₹1750 INR σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5

3 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο ₹1517 γι' αυτή τη δουλειά

₹1300 INR σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.7
dimashanin

im Java Developer with 4 years Experience in Software development. Have skills working with web services RESTful and SOAP ▪ Programming Languages: Java, XML, JPQL, SpEL, SQL ▪ Used Technologies: Spring MVC, Spring Secu Περισσότερα

₹1500 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

₹1750 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0