Κλειστό

Write some software -- 8

I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Java.I have developed one software regard to paper setter which is for school use to remove question paper n numbers of time. which will have inbuilt que & answer.

my developer is unable to continue in some cases so I want some changes to be done now as well need in regular basses. need developer .

Project Details:

----------------------------------------

Programming Language: Java 

Databse: SQLite

Program Used: Netbeans

Front End Design: Netbeans GUI Builder (Swing)

External Libraries:

-JXL (to read from Excel Files)

-Apache Word POI (for writing doc files)

Other Features:

Keybased SHA-1 Encryption for Serial Keys

Extra Fonts used for Marathi and Hindi

Ικανότητες: Java, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: read excel file write mysql table, read excel file java write mysql, java code read excel write mysql, front end gui shell excel, excel header files read write excel file, read excel spreadsheet write access table, script read excel write mysql, front end gui tool excel, j2ee write excel apache, jsp read excel write mysql table, excel front end gui, program front end users click start excel, java programs read excel sheets write mysql database, excel vba program front end example, front end gui excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) thane, India

Ταυτότητα Εργασίας: #11788426

4 freelancers are bidding on average ₹1996 for this job

ams53

I am available to do this project. I am java expert with 5 years of experience. Mostly worked in core java/j2ee, javaFX and swing for cross platform applications. I have proven skill set on upwork also. If you want Περισσότερα

₹3333 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
madrojudi

Hello! I am a developer Java. I do web application, desktop and mobile. I master SQLite and JXL. i use Netbeans

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.3
₹1750 INR σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
BDMSatvidi

Hi, Thanks for placing a project. We, the team of Satvidi technologies have innovative and talented team of building web applications, mobile and windows based applications. Core technologies involves: .net, Java, a Περισσότερα

₹1600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yaroslavdnepr

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0