Κλειστό

Write some software

15 freelancers are bidding on average $4109 for this job

arhamsoftltd

Hi Dear Sir, Good Day! I am fully expert with Java Launcher and capable of developing the windows based software Kindly share more details of the project so I can see the complete picture of the project. Afte Περισσότερα

$4210 USD σε 30 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
8.1
trustus

Hello, We have a team of Skilled Java-J2EE professionals with experience up to 8 years. ===== Our Expertise in Java / J2EE : * Desktop Applications : Swing, Eclipse Rich Client Platform, AWT, SWT, RMI * Περισσότερα

$4000 USD σε 30 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.6
idragon712

Hi I am a Senior Mobile App Developer. I have already developed many Android and iPhone apps. You might have read this in my profile. Please send me your detail requirements. We can discuss it. Of course, I will Περισσότερα

$4210 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.5
esalem

Hello, I am VB, VBA, C#, WPF, Java, Delphi, PHP, ASP.NET, CAD and GIS developer, I developed many desktop applications and custom tools, macros and Add-Ins. For reference see my profile. I am ready to discuss and Περισσότερα

$5263 USD σε 45 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.8
fullymagento

Hello Sir, This is Santosh from Live Software Solution. I have carefully reviewed your project requirements. I assure you that I will deliver quality work, expected output and will meet deadlines too. We have Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.3
AImobile

Hello i have experience about mobile app i have made Chat App, School Manager App,IPTV Android app, Photo Sharing App and booking app also.. i have experience about OCR application for multiple platform.. i have m Περισσότερα

$5263 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.3
smichrissoft

Greetings! We are the team of senior programmers. We are ready to build the software for Windows using Java. We guarantee the quality of our work and operating speed! Can you please share more details about your pro Περισσότερα

$4111 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.1
endivesoftware

Hello I have gone through your requirement and I am ready to work on this project. As I have worked on similar requirement Project in Past with 100% client satisfaction. First have a look at our previous work sa Περισσότερα

$4123 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.9
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an established 15-year history developing custom cloud based applications for a diverse client list, ranging from small business to enterprise-level. At WorkXpress, our top concern i Περισσότερα

$4123 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
5.0
mmadi

Hi, Thanks for posting your requirement I Read Your Description Fully . We are Flowgica technologies for Web and mobile development. We can do this work quickly because we have done this types of work before and have Περισσότερα

$3000 USD σε 36 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
Webbleu

Hello Dear Client, We have gone through your requirement and would to take this opportunity to work on this project. Can you send a detailed requirement about your project. About us We have been providin Περισσότερα

$3888 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.6
programmernabeel

Dear Sir, Hope you are doing well today, I have read your project description, i am willing to do this task for you. i have done similar work before and got a good review. please come on chat, so we can disc Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
anuragiitk

I am an IITK graduate, 9 year experienced software professional and I have got top notch developers in my team, who have got experience across a span of technologies. The members in my team have worked with top notch t Περισσότερα

$4444 USD σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
$3110 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
cheapgetcode

Hello I have gone through your project description. I am ready to work with you as you approve me, I will start the work. But Before start the things I need to discuss regarding the project so we will be on same Περισσότερα

$3000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0