Ακυρώθηκε

Write some software -- 3

15 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $26 γι' αυτή τη δουλειά

$30 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.2
utkarshkatiyar19

I can do

$70 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
yh2013

  I have the required expertise for developing your project. Check previous projects and my reviews and portafolio.

$20 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
arrjon

Hello, I am an experienced python developer and I would like to develop the software for you! Let's discuss some more details via chat! Hope to hear from you soon! Regards, Jonas

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
iyersume

Hi, I am proficient in Python and would like an opportunity to work on this project with you. My bid is only an estimate and may change - low or high - base don scope of the work. Thanks!

$20 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
creativewoman1

can you just share the details? my bid will change depending on your needs. ............................................................................................................

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.0
Eidikos010

Able to use own initiative and work as part of a team under pressure to meet challenging deadlines / objectives. First-class communication and organizational skills with the will and determination needed to succeed.

$25 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chitranshmundra

I haven been working with python for 7 months (before that I was a extensively programming in Java and moderately in javascript). I think I can help you out in finishing your project and just this - 'Try me out!'

$13 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
0.0
klemenivsek

Hi! I'm an experienced python developer with years of practice. I can help you resolve your project right away. Contact me for more details. Best regards, Klemen Ivsek

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ejlangham

I am an experienced Python programmer. I am always ready to tackle new project so please give me the opportunity to dispatch your project with smooth, stylish, ease.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
denouezechias

Hello, I have read your project description and i'm interested. So I will be very glad to discuss with you in order to get more about your needed for this project

$25 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.5
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have c Περισσότερα

$23 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abhishekkumar604

I have 3 years experience in software development in Python.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HeshamAhmed1

i've over 4 years of programming experience , i've worked with python and done projects from simple scripts to gui apps , contact me with details about your project

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
scimk

I can get it done, but need more information about the project. Thanks.

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0